Tag Archives: excommunicatie

Paus brengt oude wijn in nieuwe zakken

Terwijl iedereen uitroept dat het zo fijn is dat de Paus zich menselijk opstelt jegens homoseksuelen, blijft deel twee van zijn boodschap compleet onderbelicht. Franciscus wil zich ook wel wat toleranter opstellen jegens vrouwen in de kerk, maar het verbod op vrouwelijke priesters is definitief. Daarmee brengt hij oude wijn in nieuwe zakken. De toon klinkt wat vriendelijker, maar vrouwen zijn en blijven in Rooms-Katholieke kringen tweederangs wezens wiens roeping niet meetelt. Bovendien ontkent Franciscus dat de kerk duidelijke ideeën heeft over de rol van vrouwen in deze organisatie. En bedankt he!

De Paus deed zijn uitspraken in de context van het priesterschap. Voorgangers wezen het idee van homoseksuele priesters van de hand. Franciscus stelt zich toleranter op. Hij moet wel, want de kerk kampt met een groot tekort aan priesters. Gezien die situatie mag een homoseksuele priester er zijn. Wie is Franciscus om zijn zoektocht naar God tegen te houden?

Maar vrouwen? Priestertekort of niet, vrouwen kunnen opzouten: 

“On the ordination of women, the Church has spoken and said no.  Pope John Paul II, in a definitive formulation, said that door is closed.”

De pauselijke tolerantie kent grenzen. Daarna zei hij over vrouwen ook nog dit:

“The role of women doesn’t just end with being a mother and with housework.  We don’t yet have a truly deep theology of women.  We talk about whether they can be this or that, can they be altar boys, can they be lectors, about a woman as president of Caritas (Catholic charities). But we don’t have a deep theology of women in the church.

Laten we dit eens analyseren. Opnieuw denkt de Paus bij vrouwen allereerst aan termen als moeder en huishouden. Het klopt dat hij vervolgens pleit voor een uitbreiding van hun rol. Hij zal wel moeten. Zeker in Westerse landen zouden kerkelijke organisaties stuklopen als de veelal vrouwelijke vrijwilligers opstappen. Daarnaast tonen vrouwen zich vaak religieuzer dan mannen, en loyaler aan de kerk. Dit komt onder andere omdat vrouwen meer zorgtaken hebben en vaker dan mannen afhankelijk zijn van de hulp van religieuze organisaties. Franciscus moet het zodoende van de vrouwen hebben, en dan is het tactisch handig de dames een aai over hun bolletje te geven en een uitnodigende toon aan te slaan.

Tot slot beweert de Paus dat de kerk niet zou beschikken over een theologie rondom vrouwen en de kerk. Sorry, maar wie wil hij hier voor de gek houden?  Al in 1987 benoemen Bijbelstudies dit onderwerp als één van de meest controversiële kwesties in het westerse Christendom. Onder andere Johannes Paulus II schreef tractaat na tractaat over wat vrouwen wel en niet kunnen doen in de kerk. Ook Franciscus’ voorganger Benedictus had duidelijke ideeën over de rol van vrouwen in de kerk en breder, de samenleving.

Steeds opnieuw luidt het refrein: vrouwen mogen geen priester worden. Vanuit hun vrouwelijke aard mogen ze wel allerlei werkzaamheden verrichten op traditionele terreinen zoals de zorg. De kerk reduceert vrouwen in dat discourse stelselmatig tot hun biologie. Je hebt een vagina en een baarmoeder, en opeens ben je ‘complementair aan mannen’, met een ‘natuurlijke’ geschiktheid voor helpen, troosten, luisteren en verbinden. Zolang je in dat hokje blijft, willen paus en kerk je best de hemel in prijzen. Wat zijn vrouwen toch nobele wezens! Kijk eens hoe geweldig ze de liefdadigheidscommissie van de parochie kunnen leiden! Hulde!

Franciscus doet exact hetzelfde als zijn voorgangers, alleen verpakt hij zijn boodschap in een vrolijke gele strik in plaats van een roze. Hij hoopt blijkbaar dat mensen zo blij juichen, dat ze even vergeten hoe vijandig de bijbel en de kerk zich meestal opstellen jegens vrouwen. En dat vrouwen met een roeping anno 2013 nog steeds niets te zoeken hebben in de kerk.