Tag Archives: Etsy

Etsy geeft het goede voorbeeld

Kijk, Publieke Omroep, kijk, bedrijfsleven, een mooi voorbeeld van meer kwaliteit door meer diversiteit. Etsy, het ook in Nederland zeer populaire platform om eigengemaakte spullen aan de mens te brengen, zag dat vrouwen ontbraken en besloot er iets aan te doen. De onderneming wist het aantal vrouwelijke techneuten en programmeurs in een jaar tijd toe te laten nemen met 500 procent. Succes! Etsy deelde haar recept voor het bereiken van meer diversiteit.

Nederlandse bedrijven die straks in jaarverslagen snotteren dat ze geen vrouwen konden vinden, hebben nu geen smoesjes meer. Het kan namelijk prima, vrouwen vinden en behouden voor je bedrijf. In magazine The Atlantic gaf Etsy aan dat de nieuwe koers zelfs leidde tot het aannemen van bétere mannelijke (en vrouwelijke) medewerkers.

Hoe flikte Etsy dit? Allereerst door een standpunt in te nemen. Belachelijk dat je het aantal vrouwelijke programmeurs op de vingers van één hand kon tellen – 3 op 47 ICT-ers in 2011. Terwijl de klanten voor tachtig procent uit vrouwen bestaan. Goede vrouwen zijn er, je moet ze alleen vinden. Daar is een bewuste inspanning voor nodig. Etsy besloot die inspanning te leveren en aan de slag te gaan.

Vervolgens besloot het bedrijf vrouwen als werknemer serieus te nemen, op twee manieren:

…the idea that “it’s hard to hire women engineers therefore we won’t hold them to such a high standard” is noxious. It reinforces the impression that women aren’t good at engineering which is obviously a downwards spiral. […] Women tend to be conservative about switching jobs, especially if they’ve had a negative experience in the past with an employer.  You need to show why your company is a great place to work and a great place in particular for a woman to work.

Op die manier kon het bedrijf uitnodigend zijn, en vrouwen in woord en daad over de streep trekken. Vervolgens bood een speciaal opleidingstraject een goede opstap. Etsy ontwikkelde de zogenaamde ‘hacker school’ en bood beurzen aan om deze training te volgen. Met de beurzen richtte Etsy zich in het bijzonder op vrouwen, maar ook mannen waren van harte welkom. Al snel bestonden klassen voor de helft uit vrouwen. Etsy kon kiezen welke veelbelovende studenten het bedrijf als werknemer aannam – en onder de geaccepteerde kandidaten bevonden zich veel meer vrouwen dan voorheen.

Het nieuws van de beurzen voor de Hacker School verspreidde zich snel, en zorgde ervoor dat vakgenoten van andere bedrijven belangstellend naar Etsy keken:

Elliott-McCrea says the visibility of their effort attracted the attention of women engineers in more senior positions at other companies, which led to interest in working at Etsy. “The grants felt like a real invitation; people actually believed we wanted them to be there,” he said.

Opnieuw: serieus nemen, welkom heten, zorgen dat mensen, ook vrouwen, zich in je bedrijf thuis voelen.

Zoals The Atlantic opmerkt, zal een eigen opleidingsprogramma niet voor ieder bedrijf weggelegd zijn. Zoiets kan alleen als je onderneming een bepaalde omvang heeft. Desalniettemin blijkt uit de resultaten dat het loont om bewust een standpunt in te nemen en meer diversiteit af te dwingen binnen je eigen gelederen. Nederlandse bedrijven, wie van jullie volgt?

Vrouwen en de valse hoop van minibedrijfjes

Verdorie, je tijdelijke contract niet verlengd, toevallig nét nu je zwanger bent. Oei, lastig, betaald werk buitenshuis combineren met onbetaald werk thuis. Weet je wat? Lekker voor jezelf beginnen! Handgemaakte producten verkopen en op die manier een inkomen verdienen zonder dat het gezin eronder lijdt. Ideaal. Ideaal? In de Verenigde Staten, waar deze trend al langer speelt, beginnen inmiddels waarschuwingen te klinken dat vrouwen hun betaalde baan in loondienst maar beter kunnen behouden.

Thuis lekker knutselen, wat fijn voor de vrouwtjes. Maar word je er financieel ook beter van?

Nederland heeft het zelf maken herontdekt. ‘Cupcakes’ luidt het rondzoemende toverwoord. Of nee: macarons! Dagblad Telegraaf geeft lezeressen in hun katern ‘Vrouw’ graag wat recepten (want mannen maken blijkbaar geen zoete lekkernijen). Een blad als Flow bestaat bij de gratie van knutselende vrouwen. Gekoppeld aan dat soort ontwikkelingen doet Etsy goede zaken, inmiddels ook in Nederland. Deze site biedt een platform aan met name vrouwen, die hier hun handgemaakte producten proberen te verkopen.

Vrouwen doen het goed in deze sector. Bij ‘gewone’ kleine ondernemingen komen vrouwen niet verder dan 28% van het totaal, maar zodra het gaat om online winkels stijgt het aandeel naar 42%. Uiteraard brengt Etsy vooral de succesverhalen, die er zeker zijn. Voor de overgrote meerderheid blijft het echter rondploeteren in de marge. Want die handgemaakte tassen en zelf geproduceerde jams leveren niet zoveel op. Schaalvergroting is bijna onmogelijk. Bijna iedereen die zo’n micro onderneming begint, komt bedrogen uit. 

Dat is geen nieuw geluid. Wetenschappelijke onderzoeksters van de Universiteit van Denver meldden vijftien jaar geleden al dat vrouwen niet kunnen vinden wat ze zoeken in dat type onderneming:

The promise of microenterprise has been communicated to the public through a deluge of uplifting Horatio Alger-like success stories about women-owned, largely home-based, businesses…The message is that microenterprise holds the key to satisfying work, higher income, and a more balanced intersection between work and home. […] We found that despite the potential complementarity between a woman’s life and her pink-collar business, most businesses fail to produce the financial and psychological transformations women were anticipating.

Het eerste lijkt op de pr campagnes die Nederlandse media op dit moment gretig omarmen. Het tweede wijst op de ontnuchterende werkelijkheid. Sorry dat de Zesde Clan weer eens lieflijke en mooi gekleurde ballonnetjes wreed doorprikt, maar het is voornamelijk een kwestie van  logisch nadenken:

your hourly wage ends up being miniscule. If I make a good looking hat, which can take, at my speediest, 4 hours, I need to sell that hat for about $30 to even make minimum wage. The unfortunate reality however, is that a hand-crocheted hat probably won’t sell for $30 – it’ll probably sell for $15 or $20. And who wants to make minimum wage anyway? With my masters degree, my opportunity costs are very high if I pursue crocheting as a career.

Die economische realiteit gaat ook op voor Nederland. De slechte economische omstandigheden maken het er niet beter op. Wie moet kiezen tussen een brood kopen of die leuke handgemaakte hoed, kiest meestal voor het brood. Dat maakt ondernemen een hachelijke zaak. Maar liefst 607 eenmanszaken gingen over de kop in de eerste helft van 2012.

Willen vrouwen betaald en onbetaald werk beter combineren, dan is er volgens The Atlantic iets heel anders nodig. Iets waar mannen ook profijt van hebben, en wat recht doet aan de wens om taken eerlijk te verdelen, zoals die naar voren kwam uit de Emancipatiemonitor 2012:

While the rise of Etsy and the proliferation of craft fairs and artisan markets may offer more venues for microenterprise, the fact remains that the crafty home businesses so dewily portrayed in magazines are hardly the solution to work-life woes. We need bigger changes for that: paid maternity leave, more flexible workplaces, more equally shared parenting.

Het betaalde ouderschapsverlof hebben we in Nederland al. Nou de rest nog.