Tag Archives: doden

Regering houdt vast aan integrale gezondheidszorg voor vrouwen

Nederland wil vasthouden aan een integrale gezondheidszorg voor vrouwen. Seksuele voorlichting, makkelijke beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen, medisch correcte informatie en vrije keuze om een zwangerschap wel of niet voort te zetten, maken hier deel van uit. Deze bevestiging van staatssecretaris Knapen is zeer welkom, nu wereldwijd het aantal onveilige abortussen toeneemt, en conservatieven in bijvoorbeeld de V.S. pleiten voor het aloude aspirientje tussen de knieën bij wijze van anticonceptiemiddel.

De geruststelling komt in antwoord op vragen van D’66 over een recent rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie en het Guttmacher Instituut. Strenge wetten blijken niet van invloed op het aantal abortussen. Met andere woorden: vrouwen bijven ongewenste zwangerschappen afbreken. De ellende die daaruit volgde, zorgde ervoor dat Nederland abortus ruim veertig jaar geleden legaliseerde.

Wereldwijd is de trend juist omgekeerd. Steeds meer landen verbieden abortus geheel of gedeeltelijk. Tegelijkertijd doen landen minder moeite om anticonceptie bereikbaar te maken en te houden voor vrouwen. Samen zorgt dat ervoor dat het aantal abortussen de laatste jaren weer toeneemt. Het enige verschil is dat de ingreep steeds vaker plaats vindt onder onveilige omstandigheden. Dat leidt tot meer doden en verminkten. Jaarlijks sterven zeker 50.000 vrouwen. Nog eens 8,5 miljoen vrouwen raken verminkt.

Knapen heeft kennis genomen van deze onderzoeksresultaten, en verzekert D’66 lid Hachchi dat hij zich gesterkt voelt in de juistheid van het Nederlandse beleid:

Deze cijfers zijn schokkend. Ze zijn des te schrijnender omdat, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het omschrijft, «sterfte en blijvende schade als gevolg van onveilige abortus voorkomen kunnen worden». […] Deze studie bevestigt onze visie dat wet- en regelgeving die toegang tot veilige abortus verbiedt of bemoeilijkt, niet de weg is om gezondheid van vrouwen en moeders te verbeteren en hun reproductieve rechten te beschermen en te vervullen. […] Ik deel de visie dat inzet op anticonceptie en seksuele voorlichting de te bewandelen weg is, en niet strenge en restrictieve abortuswetgeving.

Knapen komt in april 2012 met nieuwe plannen om de reproductieve zorg aan en voor vrouwen voort te zetten en waar nodig uit te breiden. Dit laatste in samenwerking met private partijen, zoals zorgverzekeraars. De Zesde Clan hoopt dat Nederland met de nieuwe plannen een voorbeeldfunctie kan behouden. Want in veel andere landen vragen mensen zich af: wat doen zij goed wat wij niet doen? Misschien moeten we maar eens het voorbeeld van Nederland volgen. Bij alle ophef over meldpunten voor Polen kunnen we die positieve internationale p.r. goed gebruiken!

UPDATE: wil je reproductieve rechten van vrouwen in Europa beschermen? Kom in actie en verzamel op 24 maart vanaf 14.00 uur op het Place Poelaert Plein in Brussel voor een betoging. Je kunt ook een petitie ondertekenen om de boodschap Baas in Eigen Buik kracht bij te zetten. Rechts bovenaan deze pagina kun je als individuele burger je handtekening zetten.