Tag Archives: conferentie

Seksisme alarm: mannen praten over economie en filosofie

Een festival over economie en de filosofie! In de Westerkerk van Amsterdam! Klinkt geweldig, maar beste organisatoren, waar zijn de vrouwen?

Pas op: schijn bedriegt…..

Op de foto’s op de homepage lijkt de man-vrouw verdeling redelijk goed. Er staan foto’s van drie blanke mannen en twee blanke vrouwen, meteen bovenaan. Kijk je daarna echter naar het daadwerkelijke aanbod, dan zie je in het programma dat deze vrouwen meestal de moderator zijn, en daarnaast hooguit een inleiding verzorgen. Zoals Marjan Slob en Miriam Rasch. Ze betreden niet zelfstandig het podium met een eigen verhaal, maar ondersteunen mannelijke sprekers zoals Sheldrake en Sloterdijk.

Voor de rest is het mannen wat de klok slaat. Naast de heren van de foto’s Peter Sloterdijk, Slavoj Žižek en Rupert Sheldrake, praten Larry Siedentop, Paul Steenhuis, Peter Sloterdijk, Owen Jones, Jan Zielonka, Bas Heijne, John Gray, Dyab Abou Jahjah, Maurice Knegtel Sensei, enzovoorts. Het gaat maar door, man na man na man. De enige uitzondering lijkt Eva Rovers, wiens bijdrage plaats vindt in een groep met drie mannen en een mannelijke moderator (Boudewijn Richel).

Ik vind het compleet absurd dat een groot evenement anno 2017 zó weinig vrouwen weet te vinden om écht iets te zeggen over grote onderwerpen zoals economie en filosofie. De paar vrouwen die er zijn, treden bijna allemaal op in ondersteunende rollen om het optreden van de mannen te laten schitteren. Ik zou de organisatoren willen oproepen voortaan bewuster om te gaan met de onbewuste vooroordelen die dit soort eindplaatjes opleveren. Daarvoor verwijs ik bijvoorbeeld naar de site van de Gendered Conference Campaign, met diverse tips om dit soort eindresultaten in een vroeg stadium bij te stellen.

Vrouwen verdienen beter!

Advertenties

Vrouwen willen echt wel spreken op een conferentie

Vrouwen die uitgenodigd worden om te spreken op een congres, weigeren die uitnodiging meestal omdat ze geen geld hebben om te komen. Een tweede, minder belangrijke reden is dat de uitnodiging soms vrij laat komt en omdat ze weinig keuze hebben voor datum en tijdstip. De vrouwen kunnen dan geen tijd meer vrij maken in hun overvolle agenda’s. En: veel vrouwen willen juist wél komen. Ze hebben nog nooit een uitnodiging geweigerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Feminist Philisophers.

Spreker op de Greater Yellowstone science conference.

Weblog Feminist Philosophers doet vanalles, maar één van de terugkerende activiteiten is in de gaten houden hoe de verdeling mannen en vrouwen is bij congressen en conferenties. Vaak is het een feestje van mannen, voor mannen, of zit er tussen alle mannelijke sprekers maar één vrouwelijke professor. Als ze dan de organisatoren belden, zeiden die vaak: ‘we wilden wel meer vrouwen uitnodigen, maar ze wilden niet komen.’ Waarop het weblog zei: nou, dan vragen we het toch aan de vrouwen zelf? Waarom ga je niet in op uitnodigingen?

Gebrek aan geld bleek dus de allerbelangrijkste reden. Met name reiskosten zorgden voor obstakels, omdat de conferentie vaak in een andere stad of zelfs een ander land plaats vond. Feminist Philosophers is niet verbaasd over deze uitkomst. Het is al lang bekend dat vrouwen meestal werken bij kleinere, minder prestigieuze universiteiten. Ook werken ze vaker dan mannen in deeltijd, en weten minder vaak dan mannen door te dringen tot hogere functies. Dit alles zorgt ervoor dat de vrouwelijke professoren veel minder middelen tot hun beschikking hebben dan mannelijke.

Wat te doen? Het weblog adviseert organisatoren van congressen om rekening te houden met het gebrek aan middelen, en te zoeken naar manieren om vrouwen hierbij te helpen. Ook adviseren ze dat organisatoren vrouwen zo vroeg mogelijk benaderen. Dan is de kans het grootst dat ze de afspraak in kunnen plannen. Het helpt ook om te zorgen voor kinderopvang. Gebrek aan kinderopvang stond pas op nummer 6 van de lijst, maar het speelt wel mee bij verschillende professoren.

Last but not least: ‘ik heb nog nooit een uitnodiging geweigerd’ kwam binnen op de derde plaats bij de antwoorden. Vrouwen zijn duidelijk niet de notoire nee zeggers waar sommige organisatoren hen voor uitmaken, merkt Feminist Philosophers fijntjes op. Ze willen best komen. Als ze zich de reis kunnen veroorloven. Voor dat praktische punt moeten toch oplossingen gevonden kunnen worden, zou je zeggen…