Tag Archives: burgerschap

Suffragette verovert harten filmcritici

Een belangrijk verhaal. Een krachtig drama. Een verrassend grimmige film over een revolutionaire periode. Filmcritici belonen Suffragette massaal met minstens vier uit vijf sterren. De geschiedenis van de strijd van vrouwen voor het stemrecht in Victoriaans Engeland maakt duidelijk hoever we zijn gekomen. Maar ook hoeveel werk we vandaag de dag nog te verzetten hebben om gelijke kansen te krijgen. Zo benutten activisten de première in Londen om te protesteren tegen huiselijk geweld, iets wat vele vrouwenlevens vergalt of voortijdig afkapt.

Het verhaal over het vrouwenkiesrecht vestigt de aandacht op een periode in de geschiedenis waar in het algemeen weinig aandacht voor is. Epischer dan dit krijg je het echter zelden. Vrouwen hadden eeuwenlang geen burgerrechten. Ze bestonden slechts als de onmondige dochter of niet-handelingsbekwame echtgenote van. Met het stemrecht telden vrouwen eindelijk volwaardig mee als burgeres die invloed kan uitoefenen op de koers van haar land. Het was een revolutie, een mijlpaal in de (politieke) geschiedenis en de ontwikkeling van de democratie.

Ook in Nederland moesten vrouwen decennia lang actievoeren om erkenning te krijgen als Nederlander en burgeres. Waarna met name religieuze groeperingen nog heel lang daarna met succes probeerden om vrouwen uit de politiek te weren. Zo verbood de SGP vrouwelijke partijleden tot en met 2012 zich verkiesbaar te stellen voor politieke ambten. Tot aan de hoogste gerechtshoven aan toe kreeg de SGP te horen dat dit echt niet kon. Maar het duurde tot 2013 toen, meteen na de opheffing van dat verbod, de eerste SGP-ster op een kieslijst verscheen. 2013!

Situaties rond de totstandkoming van Suffragette wijzen op andere voortdurende vormen van discriminatie. Mannelijke acteurs weigerden rollen in deze film, omdat ze hun aandeel te klein vonden. Ironisch, want actrices moeten stelselmatig genoegen nemen met kleine bijrollen, omdat het alternatief is: geen werk en dan dus ook geen inkomen. Daarnaast bleken productenten best interesse te hebben in een film met een vrouwelijke ensemblecast. Als het verhaal een komedie zou zijn tenminste. Een serieus verhaal over een politiek thema daarentegen stuitte op weerstand. En waar zijn de vrouwen met een gekleurde huid?

Suffragette zag hoe dan ook het licht en verovert op dit moment de bioscopen. Vanaf 3 december 2015 ook in Nederland. Komt dat zien!

De lezing van… Evelien Tonkens

De burger! Die kan best zelf een buurthuis runnen, en zelf verantwoordelijk worden voor het onderhoud van een plantsoen, o, en burenhulp verlenen, anders rijzen de kosten van de zorg de pan uit. Nu, maar ook al vier jaar geleden, doet de overheid steeds vaker een beroep op burgers. Daarom koos Evelien Tonkens in 2006 het actief burgerschap tot het onderwerp van haar oratie. Zij sprak een mooie rede uit bij de aanvaarding van haar bijzonder hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam. De volledige tekst werd uitgegeven en is nu te vinden op internet.

Evelien Tonkens