Tag Archives: besluitvorming

Vrouwen zwijgen vaker als zij in de minderheid zijn

Zet een paar vrouwen en een heel stel mannen bij elkaar. Zeg dat het een bijeenkomst is om bij meerderheid van stemmen een beslissing te nemen. En zie: mannen praten, veel en luid, en vrouwen, om te beginnen al in de minderheid, trekken zich verbaal terug. Met andere woorden, ze spreken veel minder dan de mannen. Dat blijkt uit onderzoek van de Brigham Young University en Princeton.

Dat het om een cultureel fenomeen gaat bleek toen de onderzoekers de situatie veranderden. Op het moment dat ze aangaven dat er een unaniem besluit moest komen, veranderde de situatie acuut:

The time inequality disappeared when researchers instructed participants to decide by a unanimous vote instead of majority rule. Results showed that the consensus-building approach was particularly empowering for women who were outnumbered by men in their group. Study co-author Tali Mendelberg of Princeton says these findings apply to many different settings.

Het wegvallen van de vrouwelijke stem blijkt grote gevolgen te hebben. Zodra een unanieme beslissing nodig was en vrouwen wél spreektijd claimden, veranderde de besluitvorming en kwamen de gemengde groepen op hele andere oplossingen uit:

…Notably, the groups arrived at different decisions depending on women’s participation – swinging the group’s stance on the level of generosity given to the lowest member of the group. “When women participated more, they brought unique and helpful perspectives to the issue under discussion,” Karpowitz said. “We’re not just losing the voice of someone who would say the same things as everybody else in the conversation.”

Webmagazine Jezebel speculeert dat het ‘vrouwen die zichzelf als minderheid kleiner maken en mannen die het woord vasthouden-fenomeen’ past bij allerlei andere maatschappelijke verschijnselen, die inhouden dat mannen de norm zijn en dat vrouwen wel drie keer na moeten denken voordat ze iets stoms doen. Het past bij beeldvorming over de expert en de leider als een wijze man, dus vrouwen beginnen al als ‘de ander’. Het past bij een fenomeen zoals mansplaining.

Het waargenomen gedrag past ook bij de vele manieren waarop vrouwen leren dat ze bescheiden, hulpvaardig en verzorgend moeten zijn, want anders dan. Jezebel:

Perhaps most significantly, it just goes back to that hoary old double standard—when men speak up to be heard they are confident and assertive; when women do it we’re shrill and bitchy. It’s a cliche, but it’s true. And it leaves us in this chicken/egg situation—we have to somehow change our behavior (i.e. stop conceding and start talking) while simultaneously changing the perception of us (i.e. asserting that assertiveness does not equal bitchiness). But how do you assert that your assertiveness isn’t bitchiness to a culture that perceives assertiveness as bitchiness? And how do you start talking to change the perception of how you talk when that perception is actively keeping you from talking? Answer: UGH, I HAVE NO IDEA.

Desondanks is het goed dat een wetenschappelijk verantwoord uitgevoerde studie harde feiten biedt. Want een door vele vrouwen doorleefde realiteit, krijgt nu eindelijk handen en voeten. Heel erg nuttig:

Womanhood is full of frustrating hunches, and society is full of people who want to pooh-pooh those hunches. “I’m pretty sureI’m being treated like shit right now because of my vagina,” we women say. “Shut UP, women! Because men get injured in industrial accidents! Therefore, equality reigns!” the pooh-poohers reply. There’s almost nothing as satisfying as having one’s hunches backed up by science.

Groep neemt betere beslissingen als er vrouwen in zitten

Individuen kunnen superintelligent zijn, maar dat betekent nog niet dat je goede beslissingen krijgt als je zes van die slimmerikken bij elkaar zet. Groepen nemen de beste beslissingen als er vrouwen bij de discussie betrokken zijn, ontdekte onderzoekster Anita Woolley van de Carnegie Mellon University in Pennsylvania. En: hoe meer vrouwen in de groep, des te beter het resultaat.

Het was al langer bekend dat bedrijven met vrouwen in de top beter presteren dan bedrijven met alleen mannen in het bestuur, maar er was nog niet zoveel bekend over de processen die leiden tot dat positieve resultaat. Woolley’s team heeft nu een tipje van de sluier opgelicht. De onderzoekers zetten 700 mensen bij elkaar in kleine groepjes, en liet die groepjes een puzzel oplossen. Anderen kregen de opdracht een moreel dilemma te bespreken en tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Het bleek dat  vrouwen, mits in voldoende mate aanwezig, de groepscultuur positief beïnvloeden zodat de onderlinge samenwerking verbetert. Leden luisteren dan beter naar elkaar, ook de stille types komen aan het woord, en zodoende benut de groep de aanwezige talenten en kennis optimaal. In dagblad Globe and Mail  bekende Woolley dat ze dit mechanisme niet had verwacht:

They found that groups that worked well were ones where members interacted and participated equally. They tended to include more women. “We didn’t expect that the proportion of women would be a significant influence, but we found that it was,” Prof. Woolley, an organizational psychologist, said in an interview. “The effect was linear, meaning the more women, the better.”

Globe and Mail legde de resultaten van het onderzoek voor aan verschillende communicatie experts. Die waren vol lof over de sociale vaardigheden van vrouwen: de groepjes zouden beter presteren omdat vrouwen goed kunnen luisteren, opletten hoe hun gesprekspartners erbij zitten, en mensen aanmoedigen iets te zeggen. De vrouw als smeerolie. Maar onder andere Lynda Leonard, senior vice-president  bij de Information Technology Association of Canada in Ottawa, zag ook een directe link in de ervaring van veel vrouwen dat ze regelmatig genegeerd worden in groepen:

”Women know what it’s like not to be heard. You learn that there is a lot of value going around the table that’s untapped. You may be a fairly low-ranking scientist or engineer and still might have a skill set that can make or break a project.”