Tag Archives: beschermgeld betalen

Huiswerk leert meisjes de hoer te spelen

Dat is een mooie huiswerkopgave die een dochter van columniste Sylvia Witteman meekreeg. Als leerlinge in de derde klas van het gymnasium kreeg ze wiskundige berekeningen onder ogen die slaan op een situatie waarbij Mooie Mies kusjes verkoopt, en ene Does betaalt voor bescherming plus een vast bedrag per kusje. Bereken de omzet nodig om zo en zoveel euro te verdienen, of bereken aan de hand van een gegeven omzet hoeveel geld Does ontvangt voor de verkochte kusjes.

WTF??? Tweette Witteman terecht. ‘Uw oordeel graag’. De reacties lieten niet op zich wachten:

@sylviawitteman Waaaaaaaat! Mooie Mies is een prima hoer-in-wording, nu nog leren onderhandelen met haar pooier.#dichtdieschool

Wie verzint zoiets? Het zijn meisjes en jongens van een jaar of veertien die dit onder ogen krijgen. Of hebben de docenten die hier geen probleem in zagen teveel naar South Park gekeken? (Waarbij de Zesde Clan wil aantekenen dat vrouwen in woord en daad ook hier onderop belanden – de vrouw is de ‘bottom bitch’)