Tag Archives: bedrijf starten

Mensen vinden het lastig om vrouwen te vertrouwen

Vrouwen beginnen in de V.S. 30% van de nieuwe ondernemingen, maar investeerders mijden hen. Voor iedere dollar die een investeerder een onderneemster gunt, gaan er 23 naar een mannelijke ondernemer, blijkt uit onderzoek. Dit terwijl de onderneemsters minstens even succesvol zijn als hun mannelijke concullega’s. Het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) wil nader onderzoek doen naar de situatie, maar concludeert nu al dat gender een grote rol speelt. Ja, duh… Investeerders vertrouwen vrouwen minder. En dat geldt niet alleen voor de V.S., maar breed, in allerlei sectoren en in allerlei landen, ook in Nederland.

In je dromen….

Geen investering betekent dat vrouwen op een gegeven moment niet verder komen. Mannelijke ondernemers krijgen kansen, terwijl vrouwen zonder geld en middelen aan de zijlijn blijven staan. Daarbij krijgen vrouwen ook ontmoedigende boodschappen mee van seksistische financiers, tekende het Financieel Dagblad op. Potentiële investeerders hemelen mannelijke ondernemers op, terwijl ze vrouwen op precies dezelfde soort punten een stuk negatiever beoordelen. Zo heeft een jonge mannelijke ondernemer potentieel: hij heeft weinig ervaring maar geef hem een kans, komt goed. Terwijl een even jonge vrouwelijke ondernemer vooral twijfel en afkeuring oplevert – ze heeft te weinig ervaring, dat wordt niks.

Dit gebrek aan gelijke kansen voor vrouwen is een ouwe bekende voor iedereen die zich interesseert in gendervraagstukken. Het begint bij het begin, met het op waarde schatten van het werk en de prestaties van vrouwen. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat mensen (de prestaties van) vrouwen als lager/minder beoordelen in vergelijking met mannen. Zelfs als de vrouw een beter product levert, duikelt de waardering omlaag zodra mensen erachter komen dat de producent het vrouwelijk geslacht heeft.

Het gebrek aan waardering blijkt ook uit andere meetbare gegevens. Werkgevers hebben minder salaris over voor een werkneemster. Om de loonkloof te dichten krijgen vrouwen vaak het advies beter te onderhandelen over hun loon en de beter betaalde banen te zoeken. Als degene met de verkeerde sekse hebben vrouwen echter maar beperkt invloed op hun omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld die beter betaalde baan vinden, vaak in sectoren waarin veel mannen werken. Maar als ”teveel” vrouwen dat doen, dalen na verloop van tijd de lonen in dat beroep. Geheel volgens de Wet van Sullerot: hoe meer vrouwen een activiteit ondernemen, hoe lager de status en de lonen worden. Het vrouwelijke heeft geen status…

Als vrouwen in de beoordeling van de buitenwereld slechter werk leveren en in het algemeen inferieur zijn, wordt stap 2 heel makkelijk. Vrouwen niet vertrouwen, niet serieus nemen, niet te steunen en niet in hen te investeren. Ze bakken er immers toch niks van. Als je investeert in hun onderneming, verdwijnt je geld in een zwart gat. Als je hen 100 miljoen dollar geeft voor hun debuutfilm, wordt dat vast een ramp. Beter om te kiezen voor de veilige, betrouwbare optie: een man, liefst blank.

Vrouwen krijgen zodoende nauwelijks kans om door te breken in een bepaald beroep of onderneming. Mannen geven dat af en toe zelf ook openlijk toe. Zo vatte Formule 1 autoriteit Bernie Ecclestone in één compacte paragraaf samen waarom vrouwen geen kans maken in de wereld van autoraces:

If there was somebody that was capable they wouldn’t be taken seriously anyway, so they would never have a car that is capable of competing.

Zo blijven allerlei activiteiten en bezigheden voorbehouden aan mannen, degenen die mensen wél serieus nemen, degenen waarin mensen wél willen investeren, degenen die wél goede autos krijgen om op professioneel niveau te racen, degenen die fouten mogen maken, waarna mensen zeggen ‘maar hij heeft zoveel talent, dus laten we hem nog een kans geven’. Hem, niet haar….

Kortom, die Amerikaanse cijfers over welke ondernemer wel investeringen binnen harkt en wie niet, zijn volstrekt logisch als je een wereldbeeld aanhangt waarbij hij gelijk staat aan goed en hoge kwaliteit, en zij een vreemde eend in de bijt is die er waarschijnlijk toch niks van terecht brengt, want vrouw.

Enfin, hopeloze kwestie en laat maar zitten? Nee. Bovenstaande situatie is mensenwerk. Als mensen willen, kan de situatie radicaal veranderen. Naast vrouwen zelf hebben (blanke) mannen, die vaak op sleutelposities zitten, een belangrijke rol. Zij kunnen hun macht immers aanwenden om de deur dicht te houden, óf om vrouwen kansen te geven. Als deze poortwachters deuren openen gaan de veranderingen extra snel. Duimen maar…..

Amerika geeft nieuwe betekenis aan baas in eigen buik

Niet baas in eigen buik, maar bedrijf in eigen buik! Het valt steeds meer Amerikanen op dat hun conservatieve regeringsvertegenwoordigers geen inmenging van de overheid in het bedrijfsleven dulden. Baarmoeders daarentegen zijn vrij wild, hier mag de overheid zich naar hartelust in mengen en regels stellen die steeds strenger worden. De oplossing? Maak van je baarmoeder een bedrijf!

De ACLU, een organisatie die waakt over de privacy van mensen en de naleving van de Amerikaanse grondwet, heeft een website gelanceerd om dit mogelijk te maken. Via Incorporate my Uterus kunnen vrouwen hun baarmoeder laten inschrijven als onderneming. Nu ze een bedrijf zijn, krijgen ze meer vrijheden om zelf te beschikken over hun lijf en leven. Aan mannen is ook gedacht: zij kunnen hun steun betuigen door voor de vorm een fictieve baarmoeder aan te melden.

Aanleiding voor de actie was een debat in het bestuur van de staat Florida. In een discussie over vakbonden en het bedrijfsleven sprak de Democratische afgevaardigde Scott Randolph de volgende woorden:

The point is that Republicans are always talking about deregulation and big government. But I say their philosophy is small government for the big guy and big government for the little guy. And so, if my wife’s uterus was incorporated or my friend’s bedroom was incorporated, maybe the Republicans would be talking about deregulating.”
Randolph kreeg op zijn kop omdat hij dit waagde te zeggen, en nota bene het woord baarmoeder gebruikte. Uterus zou in de ogen van de Republikeinen een vies woord zijn, niet te gebruiken in het openbaar en zeker niet in het bijzijn van bezoekers of jonge uitzendkrachten. Terwijl dit toch echt de correcte, neutraal medische term voor baarmoeder is. De ontzetting van de Republikeinen over het gebruik van het woord uterus zorgde dan ook voor allerlei sarcastische reacties, zoals hier, en hier:
Webmagazine Salon heeft Scott ondertussen uitgeroepen tot held en steunt de Incorporate my Uterus actie van harte:
Scott Randolph is my new hero — in one stroke he managed to not only tie together the entire social agenda of today’s GOP — crush unions, restrict abortions, and allow corporations to do as they please — but to also reveal the hysterical prudery of the folks currently in charge in Florida. A woman’s womb is a scary thing, indeed. Meanwhile, can someone get to work on my next T-shirt: “Get the government out of my uterus, and into Goldman Sachs”?
Wie weet is het ook goed voor de beeldvorming over vrouwen. Uit de abortuswetgeving van de laatste maanden komen vrouwen naar voren als onverantwoordelijke, leugenachtige, impulsieve idioten, die bij het minste of geringste naar een abortuskliniek huppelen. Nu kunnen vrouwen trots zeggen dat ze een eigen zaak hebben en hun eigen lijf managen. Klinkt al veel positiever…