Tag Archives: anti abortus beweging

Mars voor het leven trekt weinig aandacht

De achttiende Mars voor het Leven, met tegenbetoging van mensen die wél vertrouwen hebben in vrouwen, trok weinig aandacht. Veel media uitingen negeerden het geheel. Niet het Nederlands Dagblad daarentegen. Daar stond een zeer gekleurd verslag van de betoging, afgelopen zaterdag in Den Haag.

Om het hele verhaal te lezen moet je registreren. Maar Janna Kodde, ook bekend van haar petitie om anticonceptie in het basispakket te houden, stuurde de gehele tekst door. Zij was de schreeuwende dame uit de tekst, mailt ze de Zesde Clan: ,,Blijkbaar is ‘weg met de christenfundamentalist! Vrouw is mondig, vrouw beslist!’, volgens hen blasfemisch…..”

Enfin, hier het verslag:

Nederlands dagblad 13 december 2010

De achttiende versie van de Mars voor het leven. zaterdag in den Haag,
kende een rustig verloop.
Er was een incident met 2 aanhoudingen en er werd een schreeuwende dame
verwijderd.
Den Haag
Het korps Haaglanden zat er zaterdag bovenop. De alertheid was ingegeven
door de aankondigingen van 2 actiegroepen dat ze een tegendemonstratie
zouden houden. De Dolle Mollies riepen op te komen schreeuwen tegen de
schreeuw om leven, de vbok en de lobby van de christelijke partijen voor
inperking van abortus en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen.
De kruistocht van de christenfundamentalisten moest met lawaai en met het
uitdelen van flyers worden verstoord. Ook de Haafse AFA riep op tot
decentrale actie, niet alleen vanwege abortus, maar ook omdat de
organisaties achter de mars voor leven erg homofobisch zijn. De opkomst
was mager: enkele dames met borden en een handvol mannen met
pluisbaardjes, zwarte sweatshirts met capuchon of ijsmutsen met flap en
vlecht.
Donderdag had de korpsleiding nog gevraagd de tocht af te blazen, maar
schreeuw om leven coordinator Michael van der Mast weigerde dat. De mars
was onderwerp van gesprek tijdens het jongste burgemeestersoverleg van de
vier grote steden. In 2008 moesten de wandelaars uren wachten, omdat de
politiemacht in Amsterdam te klein was om de tegendemonstratie weg te
houden. Vorig jaar werd een kerk met rode menie beklad. In den Haag
stonden vanaf het station busjes met manschappen van de mobiele eenheid en
waren tientallen agenten zichtbaar paraat. "Wij staan niets toe, ook niet
roepen en folders uitdelen."zei politiechef Noteboom. Enkele
tegendemonstranten werden preventief aangehouden. Een dame met heksenhoed,
die geen mars voor leven overslaat, streng christelijk is opgevoed en daar
een boekje over heeft geschreven, werd vanwege aanhoudend en blasfemisch
schreeuwen afgevoerd.
Tijdens de wandeling van plein naar plein ging t even mis, toen een man en
een vrouw uit een winkelportiek renden met een megafoon, een sirene en de
beproefde kreet "baas in eigen buik!"Ze werden meteen tegen de grond
gewerkt en moesten in houdgreep  geveld vanaf de klinkers toekijken hoe de
mars langs hen liep. Daarna wachtte het arrestantenbusje. Het
politieoptreden was zo stevig dat omstanders het "te"vonden. Dat gold ook
voor de dame met sandwichborden voor abortus, volgens hetzelfde principe
als SOL: veel cijfers en enge foto's. "Die haal je zo van de website van
women on waves, zei ze. Een cijfer? Elke 8 minuten overlijdt een vrouw aan
een onprofessioneel uitgevoerde of illegale abortus. Ze hield een ander
bord omhoog: "Dorenbos, je bent niet pluis, hou je kerk uit mijn kruis!"
Zelf had ze een abortus ondergaan en daar totaal geen spijt van. Trauma's
na de ingreep? Een fabeltje. Een embryo is geen leven. Ze bleef urenlang
boos: "Wij mogen niks en zij kunnen de meest vreselijke hypocriete
verhalen vertellen. Walgelijk. En mannen moeten helemaal hun bek houden.
Zij worden niet zwanger."Op het podium wisselden een groot aantal
sprekers, ook Vlaminngen en Amerikanen, de microfoon. Willie en Bert
Dorenbos, Frank Pot van Fire Nederland toonden zich kritisch jegens de
ingedutte gemeenten in christelijk Nederland. De kerkenraden moesten het
voortouw nemen om opnieuw tegen het abortuskwaad te ageren.

Demonstreer mee voor baas in eigen buik

Baas in Eigen Buik. Het was de slogan waar vrouwen in de jaren zestig de straat mee opgingen, om hun recht op vrije keuze op te eisen. En dat is nog steeds nodig, getuige de onophoudelijke acties van de anti-abortusbeweging. Zo staat Schreeuw om Leven op zaterdag 11 december 2010 in Den Haag om mensen uit te maken voor moordenaars. Kom die middag ook naar Den Haag en laat het andere geluid horen.

Eén van de specialiteiten van Schreeuw om Leven is het leggen van een tapijt van foetuspoppetjes. Je moet er maar op komen.

Onder andere SGP Nee houdt ieder jaar een tegendemonstratie om de schreeuwlelijken van Schreeuw om Leven te tonen dat veel lawaai maken niemand kan intimideren. Het programma ziet er als volgt uit: rond 13.00 uur verzamelen op het plein voor het Binnenhof/de Tweede Kamer.  Schreeuw om Leven is een uurtje bezig met toespraken en getuigenissen, en begint dan om 14.00 uur aan een korte tocht.

Deze anti-abortus actie vond jarenlang plaats in Amsterdam, maar volgens SGPNee werd de grond hen daar te heet onder de voeten. Schreeuw om Leven hoopt in Den Haag minder tegenstand te krijgen, maar als het aan de organisatoren van de actie voor vrije keuze ligt, zal dat niet lukken:

SgpNEE roept mensen op om mee te organiseren tegen deze
vrouwenrechtenschenders, die abortusartsen en vrouwen die een abortus
hebben ondergaan voor moordenaars uitmaken en ook ageren tegen homo's en
lesbo's.
Stuur snel een mailtje naar anti-sgp@gmx.net als je ook wilt demonstreren
tegen hen die dag en als je enige energie wilt steken in voorbereiding van
een goed protest van "bazen in eigen buik."

VBOK nieuwe stijl gaat door op oude voet

Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind? Hè, nee, dat roept associaties op met een anti abortus beweging, vindt directeur Johan van Veelen.  Of ‘gekleurde hulp vanuit een Christelijke grondslag’. Sinds oktober gaat het VBOK daarom verder onder een nieuwe naam, Siriz, meldt Katholiek Nederland. De nieuwe naam zou een einde moeten maken aan de oude associaties.

Interessant, de citaten van directeur Johan van Veelen uit het artikel van KN. Blijkbaar waren de associaties volgens hem onterecht, zou het gaan om vooroordelen. Volgens de site van Siriz zou een nieuwe naam met een nieuwe uitstraling beter aansluiten bij het werk van de organisatie. Dat is te hopen, want de Zesde Clan bewaart slechte herinneringen aan de VBOK. Deze voorganger van Siriz bezocht scholen en gaf gastlessen over abortus. In die lessen werd beweerd dat alle vrouwen eigenlijk altijd hun kind willen houden, en dat zij die tot een abortus besluiten meestal egoïstische mensen waren: de zwangerschap kwam even lastig uit, in verband met een vakantie of zo, dus hop, op naar de abortus arts.

Schandalig, en we moesten allemaal medelijden hebben met die verdwaalde zielen, aldus de VBOK-vertegenwoordigers. En verder vooral stilstaan bij het wonder van het nieuwe leven en de noodzaak om dat leven te behouden, ongeacht in welke situatie de moeder verkeert. Een maand later kon een arts van een abortuskliniek een nog steeds geschokte schoolklas uitleggen dat hij zulke vrouwen in twintig jaar tijd niet was tegen gekomen. Niemand neemt zomaar even een abortus, als een soort gril, benadrukte hij. En als abortus illegaal zou worden, zouden vrouwen tóch hun toevlucht nemen tot dat uiterste middel. Maar dan onveilig en met een groot risico om te sterven of verminkt te raken. Dus fijn dat vrouwen een keuze hebben, concludeerde hij, en de klas was het daar mee eens.

Tot zover de eigen waarnemingen uit de jaren tachtig. We zijn nu dertig jaar verder en blijkbaar wil Siriz dit verleden van zich afschudden. Heel begrijpelijk. Wie zitten er nu precies in de stichting? De leden van de Raad van Toezicht komen in ieder geval bijna allemaal uit de religieuze hoek. Voorzitter A.P. de Boer is van de Nederlands Gereformeerde Kerken, en presentator van EO radioprogramma ‘Deze Week’. Vicevoorzitter J. den Heijer, nog een man, is scriba van de kerkenraad van de St. Janskerk in Gouda. Derde man en penningmeester J. Lagerwerf zit dik in de Hervormde gemeente van Ridderkerk.

De Raad van bestuur bestaat alleen uit de al eerder geciteerde Johan van der Veelen. Hij kwam in 2008 bij de VBOK en heeft duidelijke oordelen over abortus. De EO vond het in 2009 interessant om Van Veelen voor hun tijdschrift Visie te koppelen aan een abortusarts. In de reportage van Visie zegt Van Veelen duidelijk wat hij vindt:

Ik zou zo graag willen dat jij het probleem van ongewenste zwangerschap anders aanpakt,” vervolgt hij. “Dat je de redenen aborteert, en niet het kindje. Door de achterliggende problematiek bij de hulpvraag van een wanhopige vrouw te bespreken, kan er ruimte ontstaan bij zowel de moeder als de vader om toch het kindje te verwelkomen.” […] Van Veelen: “Hoe dan ook, ik zie een bevruchte eicel al direct als menselijk leven en die moet een stem krijgen.”

De Zesde Clan gelooft er daarom niks van dat Siriz opeens neutraal in het debat staat. Uit alles blijkt dat het nog steeds gaat om gekleurde hulpverlening vanuit een Christelijke visie. Dat de visie uitgaat van een anti-abortus standpunt – de advocaat van de foetus spelen en vrouwen zoveel mogelijk bewegen hun zwangerschap door te zetten. Dat Siriz op de site meldt dat gesprekken met cliënten gevoerd worden door erkende maatschappelijk werkers zegt niks, want daar zitten genoeg gelovige mensen tussen die precies denken zoals de directeur en de leden van de raad van toezicht. Zou dat anders zijn, dan komt zo’n maatschappelijk werker niet door de sollicitatieprocedure van Siriz heen.

Kortom, nieuwe naam, oude anti-abortus standpunten. We zijn gewaarschuwd.

Canada eert voorvechter voor veilige abortus

Een jury in Canada is op dit moment druk bezig om de 25 Canadezen te kiezen die de meeste invloed hebben gehad op de samenleving. Dagblad Globe and Mail maakte vandaag bekend dat één van die 25 mensen Henry Morgentaler is. Deze Joodse arts overleefde Auschwitz, emigreerde naar Montreal, en begon in de jaren zestig te vechten voor het recht van vrouwen om baas te zijn in eigen buik.

Het kwam hem te staan op bedreigingen en gevangenisstraffen, maar gesteund door talloze vrouwen kreeg Morgentaler het voor elkaar dat vrouwen tegenwoordig zonder angst voor gevangenisstraf en vervolging kunnen kiezen voor een professioneel uitgevoerde abortus. Op 87-jarige leeftijd is hij daar nog even fel over als vroeger. In een interview met de Globe and Mail zegt hij:

As for his foes in the pro-life camp, he gives them no quarter. “I have nothing but contempt for people who wish to deny women one of the fundamental rights to control their reproduction,” says the 2008 Order of Canada recipient.

Het is goed nieuws dat een voorvechter voor veilige abortussen en vrouwenrechten zo geëerd wordt. Want eerder deze week kwamen er verontrustende berichten uit Engeland. Voorheen moest je helemaal naar de Verenigde Staten reizen om fanatieke fundamentalisten tegen te komen die wakes uitvoeren bij abortusklinieken, maar nu begint dit al op een half uur vliegen van Nederland vandaan. Volgens dagblad The Independent heeft een Amerikaanse anti-abortus groepering z’n activiteiten uitgebreid naar Engeland.

Volgens Engelse kranten zou het gaan om een organisatie uit Texas, genaamd ’40 days for life’.  Engelse leden van deze groep kamperen nu rond de Marie Stopes kliniek in hartje Londen, om daar dezelfde tactieken in te zetten als in de Verenigde Staten. Wat de activisten zelf omschrijven als wake klinkt erg onschuldig: ze zouden alleen willen bidden voor het welzijn van moeder en kind. Prima, maar waarom moet je dat doen voor de deur van een abortuskliniek in plaats van in je eigen huis of in een kerk?

Nou, omdat de activisten wel degelijk méér doen dan bidden. Ze roepen naar de vrouwen die de kliniek binnen willen gaan, en delen folders uit met misleidende informatie waar medisch gezien niks van klopt. Informatie van het niveau ‘van masturberen krijg je het aan je ruggemerg’. Medewerkers van de Marie Stopes kliniek vertelden The Independent dat zij zagen dat de activisten vrouwen tegen probeerden te houden als ze naar binnen wilden lopen. Ze zagen ook dat activisten de vrouwen en personeel van de kliniek filmden.

Volgens mensen betrokken bij het behoud van veilig uitgevoerde abortussen is dit nog maar het begin:

Darinka Aleksic, campaign co-ordinator at Abortion Rights, said she had been tracking a significant recent upswing in anti-abortion protests. “American-style tactics are being increasingly used in Britain, not just with pickets but with internet campaigns and the use of misleading leafleting,” she said. “We are strongly in favour of women receiving as much support, counselling and information about abortion as possible. But we’re worried about the tenor of a lot of the advice being given out by these pickets. There’s a lot of emphasis on guilt and misleading scientific information.”

De Zesde Clan verwijst graag terug naar een eerder artikel over Amerikaanse tactieken om vrouwen te weerhouden van het uitoefenen van hun recht op zelfbeschikking. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen niet in de psychologische problemen komen vanwege een abortus, maar vanwege de emotionele druk die op hen wordt uitgeoefend terwijl ze overwegen wat te doen. Hoe meer mensen hen schuldgevoelens aanpraten, misleidende informatie geven en druk uitoefenen, hoe groter het trauma. Het zijn niet alleen wetenschappers die hier op wijzen: een man die regelmatig schrijft voor het Good Men Project ondervond zelf hoe erg de acties van zulke fanatici mensen raken, toen hij met zijn vrouw naar een abortuskliniek moest. Lees zijn verhaal hier.

Naast dit type terreur richten anti abortus bewegingen hun eigen klinieken op. Die lijken precies op de ‘gewone’, maar alles staat in het teken van het behoud van het ongeboren leven. De moeder is slechts de envelop waar dat kind ongeschonden uit moet komen. Ms Magazine wijdde er onlangs een heel artikel aan. Ook hier gebruiken christenen allerlei psychologische manipulatietechnieken en foutieve medische informatie om vrouwen met een combinatie van angst en schuldgevoel te dwingen hun zwangerschap door te zetten.

Daarom is het zo erg dat deze gedwongen zwangerschapsbeweging nu ook in Engeland steeds actiever wordt. Het is te hopen dat de pro choice krachten het blijven winnen van de Texanen. En dat vrouwen baas in eigen buik kunnen blijven.