Tag Archives: alfahulpen

Vakbond biedt hoop voor alfahulpen en huishoudelijk personeel

Alfahulpen en schoonmaaksters die werken bij mensen in huis, kunnen misschien steun krijgen van vakbond FNV. De vakbond wil volgens dagblad Trouw proberen de particuliere werkgevers te verenigen. Als dat lukt kan er een cao komen voor deze beroepsgroep.

Dat is hard nodig, want dit personeel valt buiten alle regelingen die wel gelden voor reguliere werknemers. Ze worden niet doorbetaald bij ziekte, kunnen geen aanspraak maken op de ww, en wie door een ongeluk tijdens het werk arbeidsongeschikt raakt moet het zelf maar uitzoeken.

Die situatie heeft inmiddels de aandacht getrokken van de Verenigde Naties. De beroepsgroep bestaat namelijk voor het overgrote deel uit vrouwen. Met de uitzonderingspositie staat de overheid toe dat deze vrouwen benadeeld worden ten opzichte van andere beroepsgroepen. Dat is indirecte discriminatie, iets wat onder andere in strijd is met het door Nederland ondertekende VN Vrouwenverdrag.

Eerder dit jaar stelde Vereniging Vrouw &Recht Clara Wichmann dit onrecht al aan de kaak. De vereniging liet onderzoek doen naar de situatie en de juridische status van de huishoudelijke hulpen en organiseerde een congres om te bespreken wat te doen. Het Clara Wichmann fonds voert volgens de Volkskrant inmiddels ook een proefproces voor een alfahulp die na een ongeluk tijdens het werk zonder inkomen kwam te zitten. De uitspraak van de rechter zal duidelijk maken in hoeverre Nederland weg kan komen met die indirecte discriminatie, of juist maatregelen moet nemen om de rechtspositie van deze vrouwen te verbeteren.

Huishoudelijk personeel heeft slechte positie

Huishoudelijk personeel werkt vaak onder slechte omstandigheden.

Huishoudelijke medewerkers hebben vaak flexibele arbeidscontracten, een slechte bescherming tegen ontslag, slechte arbeidsvoorwaarden, en veel pensioen bouwen ze ook al niet op. Daarom besteedt de Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann op 7 oktober 2010 veel aandacht aan de positie van deze groep, tijdens haar jaarlijkse congres in Utrecht.

De VVR doet dit aan de hand van onderzoek van Leontine Bijleveld en Eva Cremers. Zij onderzochten de situatie van onder andere alphahulpen, kinderoppassers, pgb-zorgverleners en verpleegkundigen aan huis. Deze groep bestaat voor 95% uit vrouwen. Deze vrouwen werken meestal minder dan vier dagen in de week. Daardoor vallen ze in een bijzondere groep, die is uitgesloten van veel sociale voorzieningen. Voor werkgevers zijn ze daardoor goedkope arbeidskrachten, want ze hoeven geen lasten te betalen voor dit personeel. De resultaten verschijnen binnenkort in boekvorm, onder de titel ‘Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel’.

Vrouw en Recht vraagt zich af in hoeverre dit nog kan, in 2010, en of er hier niet indirect gediscrimineerd wordt. Want de uitsluiting van allerlei arbeidsrechten treft vooral vrouwen. Tijdens het congres is er ruim de gelegenheid om op dit soort vragen in te gaan.

Het congres vindt plaats in De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht, en begint om 15.30 uur. Studenten betalen een tientje, andere belangstellenden betalen 30 euro. Wie wil kan ’s avonds aanschuiven bij een buffet, mits je je daarvoor op hebt gegeven. De beide onderzoekers zijn uiteraard aanwezig om het thema in te leiden en deel te nemen aan de discussie.