Tag Archives: Aletta

Feministing begint serie over vrouwenstudies

Overal ter wereld bestaan universiteiten met een faculteit vrouwen- of genderstudies. Helaas is soms wat onduidelijk hoe hun onderzoeken actuele discussies kunnen voeden, signaleert de feministische website Feministing. Om de link tussen universiteit en dagelijks leven duidelijker te maken, begon de site met een serie. Op gezette tijden interviewen redacteuren van de site een wetenschapster en vragen hem of haar: wat doe je, en wat betekent je werk voor kwesties die nu spelen in of rondom de feministische beweging?

Kate Eichhorn.

Kate Eichhorn heeft de eer om de eerste aflevering te verzorgen. Zij heeft de primeur in de serie The Scholarly Feminist. Eichhorn is een assistant-professor bij Cultuur en Media Studies bij de  New School for Liberal Art. Op dit moment houdt ze zich bezig met feministische archieven. Ze rolde bijna vanzelf in dit onderwerp, omdat ze bijna ongemerkt zelf een hele verzameling op had gebouwd met uitingen van de transgender- en ‘ queer’  tegencultuur. Ze wilde haar archief graag onderbrengen op een veilige plek, en kwam er toen achter dat ze niet de enige was die de geschiedenis veilig wilde stellen:

It was quite amazing to me that a zine produced by fifteen-year-old queer girl in 1994 in a print run of 30 or so copies could find its way, only a decade later, to a rare book library half way across the continent. There’s no history of such girls’ voices being remembered or valued, so how were their zines suddenly showing up in rare book libraries and archives? That’s where this project begins—I was interested in exploring why women of my generation, women who grew up during the second wave feminist movement—had not only carefully collected the documentary traces of their activism and cultural production but were, only a decade later, donating their collections to established archives.

Die drang om de geschiedenis vast te leggen en veilig te bewaren is op zichzelf een studie waard, maar Eichhorn vindt het ook belangrijk hier aandacht aan te besteden, omdat de media steeds opnieuw artikelen schrijven over een kloof tussen de generaties. Zure verhalen over conflicten tussen feministen van het eerste, tweede en derde uur zijn even talrijk als de rapportages die al zo’n jaar of dertig hoopvol verklaren dat het feminisme nu toch echt dood is.

Nou nee. Eichhorn’s onderzoek toont juist aan dat vrouwen hun best doen om de fakkel aan elkaar door te geven. Net als in Nederland. We hebben hier onder andere Aletta, het instituut voor Vrouwengeschiedenis (voorheen IIAV), waar alles bewaard wordt wat te maken heeft met de vrouwenbeweging in de breedste zin van het woord. Iedereen kan hier originele materialen inzien en toegang krijgen tot het verleden.

Enfin, Feministing is van plan in ieder geval tweewekelijks een feministische wetenschapster te interviewen. De moeite waard om af en toe een kijkje te nemen. De Zesde Clan houdt het ook in de gaten en besteedt aandacht aan interviews die onze aandacht trekken. Enjoy!

Meer geld voor homo emancipatie gaat ten koste van vrouwenemancipatie

Homo emancipatie bevorderen? Prima, maar het extra geld daarvoor komt uit het potje voor vrouwenemancipatie. Dat signaleert Kenniscentrum E-Quality. Het kenniscentrum nam de Nederlandse begroting voor 2012 onder de loep en toont zich teleurgesteld dat de regering op die manier omgaat met deze twee doelstellingen. Bovendien blijken sommige plannen, zoals het grotendeels afschaffen van het PGB, in strijd met het VN Vrouwenverdrag, schrijft E-Quality.

In haar analyse van de begroting voor volgend jaar schrijft het kenniscentrum over de verdeling van geld voor emancipatie:

E-Quality is teleurgesteld dat op die manier homo- en vrouwenemancipatie tegen elkaar worden uitgewisseld. Beide zijn even belangrijk. Versterking van homo-emancipatiebeleid moet niet ten koste gaan van, maar gelijkwaardig worden ingezet naast vrouwenemancipatiebeleid.

Dat gaat dus niet gebeuren. En omdat het geld ergens ingeleverd moet worden, gaat de regering onder andere bezuinigen op ditzelfde kenniscentrum, plus Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis. Beide instanties moeten een kwart van hun budget inleveren. Om de bezuinigingen op te vangen willen Aletta en E-Quality samengaan. Door één organisatie te worden willen ze hun werk voor vrouwenemancipatie op peil houden.

Dat zal hard nodig zijn, want uit de analyse van de begroting voor 2012 blijkt dat de regering vrouwen hard treft. De overheid wil zich namelijk terugtrekken en meer verantwoordelijkheid bij de burgers leggen. Klinkt geweldig, maar het betekent dat met name vrouwen in de knel gaan komen. Het betekent tegelijkertijd én meer uren betaald werk verrichten, én daarnaast vrijwilligerswerk doen en mantelzorg verlenen. Plus meer betalen voor kinderopvang. Vrouwen draaien in de praktijk vaak op voor deze kosten, dus als die kosten stijgen is het argument al snel ‘schat, waarom zou je werken, je salaris gaat toch naar de kinderopvang’.

Dan zijn er nog de plannen rondom het persoonsgebonden budget. Die maatregel is volgens E-Quality in strijd met het door de Nederlandse regering ondertekende VN Vrouwenverdrag. Wat is het geval. De regering wil dit PGB grotendeels afschaffen. Dat betekent dat de omgeving meer hulp moet verlenen, maar het betekent ook dat veel mensen hun uit het PGB betaalde baan verliezen. In de praktijk zijn dat voornamelijk vrouwen, circa 20.000 zelfs. ‘Beleid dat de facto vrouwen treft in nadelige zin is in strijd met het VN Vrouwenverdrag’, schrijft E-Quality.

Maar dat is dus wél wat deze regering doet. Hoog tijd voor een proefproces via het Clara Wichmann fonds, zou de Zesde Clan zeggen!

De lezing van… Birgit Donker

Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, vierde eind vorig jaar het 75-jarig jubileum. Onder andere Birgit Donker hield een toespraak om het feestje nog feestelijker te maken. Donker was onder andere hoofdredacteur van NRC Handelsblad en heeft veel ervaring met topvrouwen in en bij de media. De titel die ze haar speech meegaf zegt al genoeg: ‘Vrouwen in de top? Ik wist niet dat je dat kon…”

In haar lezing ging Birgit Donker in op haar ervaringen en opgedane inzichten. Hoe het is om als enige vrouw temidden van de mannen te functioneren, perikelen rondom werving en selectie, en de reacties die je als vrouw in Nederland tegenkomt als je blijk geeft van enige ambitie. Ze gaat ook in op een van de oorzaken van het gebrek aan vrouwen in de top:

Zelf heb ik helaas soms ook moeten vaststellen: ze willen er geen meisjes bij. Mannen benoemen nog altijd gemakkelijker mannen, want die kennen en herkennen ze. Toen ik in een bestuur een derde vrouw wilde benoemen, was de reactie: nee hè, toch niet weer een vrouw. Terwijl die vrouw gewoon de meest geschikte kandidaat was en ze is dus ook benoemd. Het is kennelijk toch bedreigend als vrouwen de overhand hebben. Terwijl niemand ervan opkijkt als er in een bestuur alleen maar mannen zitten – dat is immers de staande praktijk.

Bij alle discussies en debatten rondom quota zeer interessant leesvoer…. Integraal gepubliceerd op TalktoAletta, het blog van het instituut. Veel leesplezier!

Aletta wil erfgoed migrantenvrouwen behouden

Eerste generatie migrantenvrouwen in Nederland, waar komen ze vandaan? Wat hebben ze meegemaakt? Aletta, centrum voor vrouwengeschiedenis, wil het erfgoed van deze vaak vergeten groep behouden. Zeker nu deze generatie op leeftijd komt en er straks niet meer is. En wat is nou een beter moment om levensverhalen te vertellen, dan wanneer je met z’n allen aan tafel zit en geniet van lekker eten? Voilà, project Back in a Bite is geboren.

Aletta merkt dat overal ter wereld eten delen een manier is om vreedzaam samen te zijn en je met een ander te verbinden. Daarom kiest het kenniscentrum voor deze ingang. Het centrum gaat vrouwen interviewen terwijl ze hun favoriete maaltijd bereiden. Op die manier wordt de orale geschiedenis van deze groep vastgelegd in beeld en geluid, voor het nageslacht. Op de website van Back in a Bite verzamelt Aletta alle recepten en levensverhalen.

Tot en met 15 november kan iedereen een persoon aanmelden die een bijzonder migratieverhaal te vertellen heeft. De eerste veertig inzenders krijgen dan een Masterclass Oral History en een workshop hoe maak ik een filmpje. Voor meer informatie: info@aletta.nu of telefoon 020-6650820