Tag Archives: abortuswet

Poolse regering laat abortuswet vallen

Protesteren heeft zin! Poolse vrouwen verzetten zich heftig tegen een poging van de regering om abortus te verbieden. Nadat de straten in veel Poolse steden maandag 3 oktober zwart kleurden in een massale staking, heeft de regering een omstreden abortuswet schielijk ingetrokken.

Niet terug naar de kleerhangers!

De wet zou abortus de facto totaal verbieden en artsen opzadelen met vijf jaar celstraf als ze de enige uitzondering verkeerd zouden interpreteren. Abortus zou namelijk alleen nog mogen als het leven van de moeder in gevaar is. Maar ja, hoe bepaal je dat precies en wanneer grijp je in? Beter om als arts terughoudend op te treden en als de vrouw dan sterft, tja, tragisch… Gelukkig zag de regering tijdig het licht.

UPDATE: De Huffington Post toont foto’s en geeft impressies van de massale stakingen en protesten. Poolse vrouwen reageren in de Engelse krant The Guardian op de omwenteling in hun land:

They call us Nazis and say that we are no better than Hitler because we think a woman should have be able to choose whether she gives birth to a seriously sick child – but we are used to such comparisons. They say these things about us because they are frightened. […]  I have never seen such huge protests. Something snapped in Polish women; we are empowered and we won’t stop. The protests were so spontaneous: with barely a few days’ notice thousands of women were walking out of work, and if they couldn’t get the day off, many told me, they said to their bosses they would not return because they could not work alongside people who did not believe in their rights.

Op de site van RTL Nieuws staat een interview met Karina, nog zo’n vrouw die het gehad heeft met de plannen van de overheid en strijdt voor abortus.

Conservatieven morrelen aan recht van baas in eigen buik

Na de ChristenUnie begint nu ook het CDA zich te roeren en te pleiten voor een verlaging van de abortusgrens. De partij wil de grens verlagen van 24 naar 22 weken. Ze kunnen daarbij gedoogsteun verwachten van de PVV, die de grens al langer wil verlagen, en de SGP, die als het zou kunnen abortus helemaal wil uitbannen. Volgens NRC Handelsblad kan deze ideologische strijd vervelende gevolgen krijgen voor de coalitie van Rutte. Zijn partij, de VVD, wil tot nu toe niets veranderen aan de bestaande abortuswetgeving in Nederland.

Sinds vorig jaar een nieuwe, conservatieve wind door het land waait, worden met name Christelijke partijen steeds actiever om het recht op abortus in te perken. Het begon allemaal met de enorme winst van de PVV. Die wil de grens verlagen naar 14 weken. Na hun overwinning voelde de ChristenUnie zich sterk genoeg om een motie in te dienen. Daarin stelt de partij dat de grens terug zou moeten naar 18 weken. Overeenkomst: de grens ligt ruim voor 20 weken, omdat aanstaande ouders dan een echo kunnen laten maken. Soms blijkt dan opeens dat er vanalles aan de hand is met de foetus. En kiezen sommige ouders voor de optie van abortus. Het gaat om een kleine driehonderd gevallen per jaar.

Juist omdat er na de echo een medische noodsituatie kan ontstaan, laten dokters weten dat deze politieke pleidooien haaks staan op de realiteit. Dokters hebben valide medische redenen om de grens te houden op 24 weken. Het NRC:

Gert van Dijk van artsenfederatie KNMG laat weten tegen het plan van het CDA te zijn. Volgens hem krijgen vrouwen bij een verlaagde abortusgrens te weinig tijd om een afgewogen beslissing te maken. ”Nu krijgen vrouwen bij twintig weken een echo. Als blijkt dat het kind een afwijking heeft, dan duurt het vaak een tijdje voordat duidelijk is wat er precies met het kind aan de hand is.” De verhoogde tijdsdruk zou vrouwen ertoe kunnen zetten onzorgvuldige beslissingen te nemen.

Vanuit ideologische motieven willen PVV, CDA en ChristenUnie hier niets van weten. Moeders moeten gewoon doorgaan met de zwangerschap, ongeacht de omstandigheden. In een toelichting op haar motie zei ChristenUnie voorvrouw Esmé Wiegman vorig jaar dat het zelfs niet uitmaakt als de baby nooit levend geboren kan worden. De zorg moet zich volgens haar dan richten op het moment van vroeggeboorte en afscheid nemen. In de praktijk betekent dit dat de moeder een tijd rond loopt met een dode baby in haar buik en dan moet bevallen van een lijkje. Als ze dat niet aankan heeft ze pech, abortus is in de optiek van de ChristenUnie geen optie.

Met 22 weken lijkt het CDA te kiezen voor een compromis: na het moment van de echo, maar twee weken eerder dan de huidige grens. Maar zoals gezegd vinden de artsen dat dit nog steeds te weinig tijd geeft om in die situatie van een medisch drama de juiste weg te kiezen. Bovendien betekent dit gemorrel aan de grenzen dat bepaalde partijen nog steeds aan het abortusrecht komen, alleen dan indirect en gericht op resultaat op de langere termijn. Het NRC:

De christelijke partijen CU en SGP zijn in principe geen voorstander van abortus, maar weten dat ze de wet niet kunnen terug draaien. Ze grijpen daarom alle mogelijkheden aan om paal en perk te stellen aan abortus. Daarom kwam Kamerlid Wiegman onlangs met een voorstel voor inperking van de abortustermijn.

Het is te hopen dat de VVD bij het oude standpunt blijft en de huidige wetgeving intact laat. Die hebben we namelijk niet voor niets.