Tag Archives: abortusvrije staat

Abortusklinieken liggen onder vuur

Abortusklinieken in de Verenigde Staten en Engeland liggen onder vuur. In de V.S. letterlijk: een boze blanke man gooide een brandbom naar een kliniek in de staat Wisconsin. Zover is het in Engeland nog niet, maar in beide landen investeert de overheid veel tijd en mankracht aan het tot in de miniemste details controleren en reguleren van abortusklinieken. O wee als er ergens een foutje wordt gevonden. Je zou willen dat inspectie en overheid net zoveel aandacht zouden besteden aan bejaardentehuizen.

Klinieken kapot reguleren is een populaire tactiek van voorstanders van de baarplicht. Het is een effectieve strategie. Heb je namelijk regels, dan kun je eisen dat mensen zich aan die regels houden.Wil bijvoorbeeld een Engelse vrouw haar zwangerschap afbreken, dan mag dat alleen als twee verschillende artsen toestemming geven. Als je deze regel niet goed toepast, hoe klein de administratieve nalatigheid ook is, dan bega je een fout. Betrapt! Snel strenge straffen uitdelen!

Regels zijn ook effectief op een andere manier. Je kunt nieuwe voorschriften invoeren om redenen van veiligheid of hygiëne, en wie kan daar nou tegen zijn? Vervolgens stel je zulke overdreven regels op, over de grootte van toiletten en wachtkamers bijvoorbeeld, dat je zeker weet dat niemand daar aan kan voldoen. Dan moeten klinieken hun deuren wel sluiten. In de V.S. staan dit soort wetten bekend als TRAP-regels. Van ‘in de val laten lopen’. Jezelf verdedigen tegen dit type wetgeving is erg lastig:

targeted regulation of abortion providers, which impose expensive and often unenforceable restrictions that other outpatient facilities aren’t subject to – may be the most insidious and the most effective. They often involve arcane building specifications and licensing requirements that, to the layperson, can sound either eminently sensible or too dry and boring to rally around. And by fighting them, providers risk falling into the anti-choice narrative that they are back-alley butchers who resist law enforcement, despite the fact that fewer than 0.5 percent of abortions involve complications that require hospitalization.

Hoe gaat dat in de praktijk? In Engeland zijn conservatieve politici al een poosje bezig om, hand in hand met al dan niet religieuze anti abortus groepen, abortus te bestrijden alsof dat het ultieme kwaad is. De meest recente ingreep was het uit laten voeren van een grootscheepse inspectie van klinieken door de Care Quality Commission, zeg maar de Nederlandse gezondheidsinspectie. De bliksemactie kostte opgeteld een jaar inzet van zestien inspecteurs, en zorgde ervoor dat 580 andere inspecties niet door konden gaan.

Gezien deze enorme krachtsinspanning is het niet vreemd dat er kritiek kwam:

In a tersely worded letter to the Department of Health, Dame Jo Williams, chair of the Care Quality Commission, wrote to officials saying the “fulfilment of [the health secretary’s] request has clearly impacted on planned regulatory activity by the CQC”. […] The CQC’s leaked letter opens a new front in the abortion debate, raising questions over whether precious time and money was being wasted on essentially political scheme to placate elements of the Conservative party.

Artsen zelf stuurden een open brief naar The Guardian. Ze waarschuwen voor het hysterische klimaat dat ontstaat vanwege dit soort acties van de overheid, nog versterkt door de protesten met een extremistische Amerikaanse inslag waar Engeland de laatste maanden mee te maken heeft gekregen. Artsen vrezen dat studenten medicijnen in zo’n vijandige situatie andere werkterreinen kiezen. In hun brief schrijven ze:

… for the first time in decades, the genuine prospect of doctors who provide abortions being struck off the medical register, or maybe even subject to prosecution, we are very concerned indeed about how the abortion service will manage to carry on providing what is an already difficult and demanding area of medical practice. The government should spend its energies addressing the genuine problems that impact on our work as clinicians, and which are the major problems for women requesting abortion: unnecessary restrictions on provision of early medical abortion, and problems with access to second-trimester abortions.

Dan de Verenigde Staten. Zelfs Nederlandse kranten schreven over een nieuw dieptepunt. De staat Mississippi slaagt er waarschijnlijk in om de enige abortuskliniek die hier nog bestaat, dicht te gooien. De staat wil nieuwe regels invoeren waar de kliniek niet meer aan kan voldoen. Wat de gevolgen zullen zijn van zo’n ‘abortusvrije staat’? Politici zal het worst wezen:

When asked whether restricting abortions to the point that it was de facto illegal in the state would just lead to more dangerous abortions, Senator Dean Kirby, the Senate Public Health Committee Chairman responded, “That’s what we’re trying to stop here, the coat-hanger abortions. The purpose of this bill is to stop back-room abortions.” Making abortions illegal will make abortions safer like making alcohol illegal put bootleggers right out of business. […] it doesn’t take a brilliant economist to understand that enacting regulations specifically designed to make abortion inaccessible to women of Mississippi will actually lead to less safe procedures and more desperation.

Gezien dit politieke klimaat is het niet zo vreemd dat sommige mensen de acties van conservatieve politici niet afwachten, maar zelf aan de slag gaan.

De politie arresteerde onlangs een man die een kliniek in de staat Wisconsin wilde platbranden. De actie mislukte, iedereen zweeg erover want het was maar een klein brandje door een thuis in elkaar geknutseld bommetje, en het land ging weer over tot de orde van de dag. Vreemd, zeer vreemd:

“Have you ever seen a media report when a Muslim puts a bomb somewhere and they go, ‘Well, don’t worry about it, it was just homemade’.” […] this kind of domestic terrorism is a foreseeable result of a conservative culture that uses violent rhetoric and lies about women’s reproductive health to rile up the anti-choice public.

Maar goed, het werkt wel, want terreur schrikt mensen af en vanwege extreem gedetailleerde wetgeving, waar niemand meer aan kan voldoen, verdwijnen klinieken. Er is een land waar vrouwen willen wonen, maar of het Engeland en de V.S. zijn?