Baren kan alle kanten op gaan, en daar moet je over kunnen praten

Een jaar of wat geleden zat De Zesde Clan met vrienden in de bioscoop om de film De Gelukkige Huisvrouw te zien. Tijdens een korte inleiding bij de film waarschuwde de operatrice van dienst. ‘Let op, er komt een moeilijke bevallingsscène in voor.’ Bij één van de vorige voorstellingen had de bioscoop daar niet voor gewaarschuwd. Er was toen een vrouw flauwgevallen, omdat die zich geconfronteerd zag met traumatische herinneringen aan haar eigen bevalling. Vandaar de waarschuwing vooraf.

Auteur: Renske Tjoelker.

Vroeger stierven nogal wat vrouwen in het kraambed, maar Nederland heeft de gezondheidszorg nu redelijk op orde. Tegenwoordig is een bevalling iets om te vieren. Mensen filmen bevallingen, de televisie gebruikt bevallingen als onderwerp voor series, en na afloop mag je er als vrouw stralend bij liggen. Blij blij blij, roze wolk, kijk toch wat een schattige baby, geweldig….

Prima, en de Zesde Clan wenst iedereen toe dat alles volgens het boekje verloopt en dat iedereen oprecht gelukkig is. Maar het wordt een probleem als het roze wolk scenario dominant is. Zo hóór je je te voelen. Anders ben je een aansteller, een zeur, een slappeling, een vrouw die faalde bij het baren van een kind (geen idee hoe dat zou moeten, maar ok). En vrouwen, je weet wel, sociale wezens, vrouwen zijn mensen, worden door die sociale mythe beïnvloed:

[citaat verwijderd op 26 juni 2013, 9.30 uur]

Helaas. Bevallingen lopen niet altijd volgens het boekje. Je bloedt soms half dood. Je hebt 33 uur pijnlijke weeën. De baby komt niet altijd gezond ter wereld. Als je na zoiets niet op die roze wolk zit, dan is er iets mis. Met jóu. Als je het waagt te bekennen dat je nachtmerries hebt van je bevalling, sterker nog, het was een traumatische ervaring, dan heb je het helemaal gedaan. Hou je mond!

Het taboe op de bevalling als trauma is zo groot, dat EenVandaag er aandacht aan besteedde. Daarmee haalt dit onderwerp voor het eerst in jaren iets wat in de buurt van nieuws op prime time televisie komt. En de geïnterviewde vrouw haalt prompt De Gelukkige Huisvrouw aan. De beelden uit die film kwamen zo hard aan, dat het onderliggende trauma in volle kracht losbarstte, vertelde deze moeder op de televisie.

Het is een teken van emancipatie dat een nieuwsprogramma het primaat van de roze wolk doorbreekt. En dat wetenschappers onderzoek doen naar deze situatie. Nu weten we tenminste dat negen procent van de vrouwen – dat is bijna één op de tien – hun eigen bevalling traumatisch noemt. Circa 2000 vrouwen per jaar houden zelfs een stressstoornis over aan wat volgens de verhalen de mooiste dag van je leven moet zijn (na het huwelijk dan). Bij problemen als zwangerschapsvergiftiging gaat het zo vaak mis dat traumazorg standaard tot de praktijk zou moeten behoren, adviseert wetenschapster Claire Stramrood:

Vrouwen die complicaties krijgen tijdens de zwangerschap waardoor ze (veel) te vroeg bevallen, hebben een grote kans op PTSS. Stramrood stelde PTSS vast bij 14% van de vrouwen met ernstige zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie/HELLP-syndroom) of bij wie de vliezen voortijdig waren gebroken. “Bij deze groep vrouwen is de kans op PTSS zo groot dat je er standaard op zou moeten screenen na de bevalling”, stelt Stramrood. Vijftien maanden na de bevalling heeft 11% van de vrouwen die zwangerschapsvergiftiging had nog steeds PTSS.

Goed dat we er over mogen praten. Nogmaals, fijn dat veel bevallingen goed verlopen en dat mensen blij zijn. Maar voor wie een ander lot trof, is het fijn als hun gevoelens en psychische problemen er ook mogen zijn. Goed werk, EenVandaag!

Advertenties
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Reacties

 • Mary Sjabbens  On juni 25, 2013 at 7:10 pm

  Dag Ida Mels,

  Zou je zo vriendelijk willen zijn om het stuk tekst van mijn blog van deze site te willen halen? Jij hebt een deel van mijn blog gebruikt zonder dat ik daar toestemming voor heb gegeven! Op mijn site staat duidelijk dat alle rechten van mijn teksten zijn voorbehouden.
  Ik verwacht van een site voor vrouwen op zijn minst dat jullie het auteursrecht van vrouwen respecteren.

  Graag hoor ik snel van jou dat mijn blog hier is verwijderd.

  Mary Sjabbens

 • Zesde Clan  On juni 25, 2013 at 7:36 pm

  De Zesde Clan heeft contact gezocht met Mary Sjabbens en nagevraagd wat precies het probleem is. Op basis van verdere informatie nemen we een besluit. De Zesde Clan wil eerlijk en transparant werken. In dit geval gaat het om het auteursrecht. Een belangrijke uitzondering daarop vormt echter het citaatrecht. Die regelt dat je zonder apart toestemming te vragen, stukjes van een ander over mag nemen. De wet regelt dit omdat mensen anders niks meer kunnen citeren – voor bijvoorbeeld een krant of een nieuwsblog is het ondoenlijk iedere keer apart navraag te doen, ‘mag ik citeren”? Dat wordt onwerkbaar.
  Citeren mag dus zonder toestemming van de oorspronkelijke auteur, mits met bronvermelding (hier geregeld via de link en doorlinken naar het origineel), mits in een serieuze context en mits niet buitensporig lang. Het citaat kan bijvoorbeeld niet langer zijn dan de hoofdtekst, anders ben je als auteur gewoon teksten van een ander over aan het schrijven, en dat is niet de bedoeling. Vooralsnog ziet De Zesde Clan het probleem dus niet, en we laten het citaat vooralsnog staan, tenzij er zeer zwaarwegende redenen zijn om het citaatrecht vrijwillig en eenzijdig op te geven. Aanvullende informatie van mevrouw Sjabbens kan wellicht nog behulpzaam zijn, dus het betreft hier een voorlopige beslissing waarbij we alle opties nog openhouden.
  Tot zover,
  met vriendelijke groeten,
  De Zesde Clan

 • Raymond Snijders (@rsnijders)  On juni 26, 2013 at 5:58 am

  Ik werd wel even getriggerd door deze interessante auteursrechtsituatie. De Zesde Clan heeft gelijk als in dat je, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden die ook hierboven genoemd worden, mag citeren zonder toestemming van de oorspronkelijke auteur. Dat heeft ook oorspronkelijk de genoemde praktische basisgedachte dat het onwerkbaar is om voor citeren van kleine stukjes telkens toestemming te vragen.

  Waar de Nederlandse Auteurswet echter wel expliciet in voorziet is dat de persoonlijkheidsrechten van de auteur van kracht blijven, ongeacht de gebruikte exceptie op het auteursrecht en ongeacht gegeven toestemming. Zelfs bij het volledig overdragen van het auteursrecht blijven enkele persoonlijkheidsrechten van kracht. Het vierde persoonlijkheidsrecht is dat een maker zich kan verzetten tegen gebruik van zijn of haar werk als het nadeel oplevert voor zijn of haar naam, eer of waarde in deze hoedanigheid.

  Dat is een subjectieve en persoonlijke bepaling en eentje die niet vaak voor een rechter uitgevochten wordt maar wel eentje die veel te maken heeft met dezelfde praktische overwegingen die ten grondslag liggen aan de excepties in de Auteurswet. Immers, ook al hoef je geen toestemming te vragen voor een citaat, het is ook niet praktisch als je een citaat gebruikt tegen de wens van de maker in.
  Het zou niet kies zijn om een citaat (uit context van bovenstaand artikel) in een artikel te gebruiken op een site die ideologisch haaks staat op die van de Zesde Clan. Auteursrechtelijk kan dat gerechtvaardigd zijn maar waarschijnlijk zal de Zesde Clan zich willen verzetten tegen gebruik van een dergelijk citaat.

  Het is niet aannemelijk dat mevr. Sjabbens haar persoonlijkheidsrechten juridisch zal willen handhaven maar dat recht heeft ze wel. Net zoals dat ze de Zesde Clan niet hoeft te overtuigen van haar beweegredenen met haar citaat niet geassocieerd te willen worden met de bovenstaande blogpost. Los van alle juridische argumenten die voorbij gekomen zijn zou ik willen pleiten om minder naar het auteursrecht te kijken en meer naar die praktische en pragmatische kant. Waarom een citaat opnemen in een artikel terwijl de schrijfster ervan achteraf duidelijk aangeeft dit liever niet te willen?

  met hartelijke groet,
  Raymond Snijders

  • Zesde Clan  On juni 26, 2013 at 7:28 am

   Dag Raymond,
   Dank je wel voor je goede opmerkingen. Dit alles speelde zich gisteravond af. Het overviel me volkomen. Nog nooit zoiets meegemaakt, en ik kon niet goed begrijpen welke bezwaren de oorspronkelijke auteur kon hebben. Ik voldeed aan de regels, het was respectvol gedaan, het citaat past bij de strekking van zowel haar verhaal als mijn tekst, (geen ideologische botsingen of smaad, voor zover ik kan zien), dus waarom???? Ik heb daar mee geworsteld, want eenzijdig het citaatrecht en vrijheid van informatie opgeven is ook zo wat. Ik heb die worsteling open en eerlijk benoemd. Met onder andere als gevolg dat jij het las, er ook over kon nadenken en een reactie kon geven.
   Na een nachtje slapen ben ik het met je eens. Het citaatrecht heeft te maken met de vrijheid van meningsuiting, en dat is een groot goed. Maar als er verder geen zwaarwegende belangen zijn, hoeft het niet per se tegen heug en meug. Voor zover ik kan overzien is de auteur geen professional, ze blogt voor haar hobby. Ik vind dat er dan andere maatstaven gelden dan wanneer een politicus, voorlichter of wetenschapper gaat piepen. Die weten hoe het werkt en zijn bekend met het journalistieke bedrijf. Maar in dit geval…. Plus, de Zesde Clan schrijft vaak over persoonlijke grenzen, en dat vrouwen die moeten kunnen handhaven. Ook dat is een groot goed. Daarom wil ik me soepel opstellen. Dat betekent dat ik in dit geval bij wijze van uitzondering vrijwillig afzie van het citaatrecht.
   Wij houden van redelijke, verstandige mensen die meningsverschillen kalm uitpraten. En we houden van menselijk fatsoen. De wereld is al grimmig genoeg, en internet kan voor een vrouw een zeer vijandige omgeving zijn. De Zesde Clan wil graag aan de goede kant van de lijn blijven staan. Dus vandaar dat ‘ ik wil het niet’ in dit geval de doorslag geeft.
   De oorspronkelijke auteur heeft hier inmiddels bericht van gekregen.
   Met vriendelijke groeten,
   De Zesde Clan

   • Raymond Snijders (@rsnijders)  On juni 26, 2013 at 7:56 am

    Dag Zesde Clan,

    In een tijdperk waarin het online te vaak over belangen en rechten gaat van content en meningen is het echt verfrissend een persoon (site) aan te treffen die ook andere afwegingen hierbij maakt. Zeker als je, zoals je helemaal terecht aangeeft, volledig voldoet aan de regels is het ook gewoon best moeilijk om een stapje terug te doen en te kijken naar de achterliggende redenen en bedoelingen van die regels. Die flexibele opstelling vind ik gewoon fantastisch.

    Hartelijk dank ook voor het voeren van een dergelijke dialoog in de openbaarheid want ik heb er ook weer van geleerd. Het blijft de kracht van een blog als deze om van elkaar te kunnen leren.

    met hartelijke groet,
    Raymond Snijders

 • Mary Sjabbens  On juni 26, 2013 at 10:23 am

  Mooi om te zien dat deze discussie tot nadenken heeft gestemd.
  Ik dank jullie beiden!

  Met vriendelijke groet,

  Mary Sjabbens

 • janet  On september 19, 2013 at 2:12 pm

  In reactie op het artikel: ik hoop dat er in de toekomst in de media (en zwangerschapsbladen) veel meer realistische aandacht komt voor dit onderwerp. Door de roze wolk verhalen voelde ik mij een slappe tut toen ik mij tijdens mijn zwangerschap hondsberoerd en doodmoe voelde. Toen ik na 24 weken hals over kop opgenomen werd met zeer ernstige HELLP syndroom/Pre Eclampsie wist ik niet eens wat het was.. (terwijl ik zoals een echte hoogopgeleide betaamt alle boekjes gelezen had) En toen ik na vijf dagen bijna overleed is onze dochter voor mij opgeofferd. Niemand in mijn omgeving wist wat het was en men heeft dus ook geen idee dat fysiek (naast mentaal) herstel écht heel lang duurt.
  Iets meer awareness en aandacht voor het feit dat zwangerschap geen ‘walk in the park’ hoeft te zijn is volgens mij in deze ‘maakbare samenleving’ hard nodig!

  • idamels  On september 19, 2013 at 4:38 pm

   Dag Janet,
   Wat erg om te horen! De Zesde Clan hoopt dat je voldoende steun vanuit je omgeving hebt gekregen (en goede traumazorg? Zoals Claire Stramrood adviseerde),
   hartelijke groeten
   de Zesde Clan

   • janet  On september 19, 2013 at 4:51 pm

    Absoluut, en PTSS therapie en revalidatie ( ben ik nog mee bezig) Maar ik kan het daarom alleen maar van harte eens zijn met jou artikel! Roze wolk is een wonder, geen recht of gewoonte.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: