Haat maakt goed debat over partneralimentatie onmogelijk

Na o.a. D’66 sluit ook de PVV zich aan bij het rijtje partijen die het recht op partneralimentatie drastisch in willen perken. De beladen manier waarop dit onderwerp in 2010 op de agenda kwam, en het haatdragende taalgebruik van partijen als de PVV, maken het echter lastig om feiten in het oog te houden en op een genuanceerde manier over deze kwestie te spreken.

Weet u het nog? In 2010 zocht een boze man de media op. Hij moest na zijn scheiding partneralimentatie betalen, was dat zat, en zocht de politiek op om iets aan zijn situatie te doen:

De rechter bepaalde na zijn scheiding dat Breet’s ex-vrouw maximaal zestien uur per week hoeft te werken en dat Breet de rest moet aanvullen. “Ik was 53 jaar toen ik ging scheiden en het was niet meer dan een hamerstuk. Ik wil best partneralimentatie betalen, maar vond duizend euro per maand meer dan voldoende”, zegt Fred Breet verbitterd. Zijn vrouw stopte met haar baan als administratief medewerkster toen ze kinderen kregen.

De ex-vrouw komt nergens aan het woord. Van haar weten we alleen dat Breet geen contact meer met haar heeft, en dat ze haar betaalde werk opgaf toen er kinderen kwamen. Dat betekent nogal wat. Breet heeft jarenlang geprofiteerd van haar onbetaalde werk als moeder en huisvrouw. Hij kon gewoon doorgaan, zij hikte na de scheiding aan tegen een gat in haar cv en een groot gebrek aan werkervaring. Plus, als Breet 53 was bij de scheiding zal zijn ex ook niet meer de jongste zijn. Dat is lastig want nogal wat werkgevers maken zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie.

Dat telt echter allemaal niet. Wat telt is de verbittering van Breet, het feit dat hij er last van heeft dat hij alimentatie moet betalen, en dat hij van die plicht af wil. Nauwelijks een jaar later kwamen verschillende partijen met voorstellen om het recht op partneralimentatie in te perken. De partijen zelf gebruikten neutrale termen, maar anonieme mensen gaven commentaren die aan duidelijkheid niets te wensen over lieten. Het wemelde van de beschuldigingen aan het adres van parasitaire vrouwen die het verdomden zelf aan het werk te gaan, liegen en bedriegen en ondertussen hun ex-man een poot uitdraaien.

Het lijkt erop dat de PVV dit beladen taalgebruik graag overneemt. De partij stelt zelf expliciet met het voorstel te komen na talloze klachten van mannen. Daarna gebruikt de partij de emancipatie van de vrouw tegen haar. Zij is nu gelijk aan mannen, stelt de PVV, dus het moet afgelopen zijn met de financiële steun. Maakt niet uit dat we nog steeds een zeer conservatief land zijn, waarbij vrouwen in een anderhalf verdienersmodel aan het kortste eind trekken. Dat zijn feiten die de partij het liefst negeert. Vervolgens komt er dit:

Het is helaas geen uitzondering dat partners een nieuwe relatie niet registreren zodat ze langer kunnen profiteren van hun alimentatie”, aldus Bontes, die mails heeft ontvangen van mensen bij wie het water aan de lippen staat. „Alimentatieverplichtingen kunnen grote financiële problemen hebben. Mijn voorstel is in de eerste plaats bedoeld om de mensen tegemoet te komen die jarenlang op een houtje moeten bijten om hun bankhangende partner te kunnen financieren.

Toe maar! Ze zijn niet alleen lui, maar liegen er ook nog eens op los. Als je dit zo hoort hebben we duidelijk te maken met Groot Onrecht. Weerloze arme mannen die we moeten beschermen tegen gemene exen die hen kaal willen plukken. Maar hoe zit het als je kijkt naar de harde feiten? Het enige wat dan overeind blijft is dat partneralimentatie meestal iets is wat de man betaalt aan zijn ex-vrouw.

Dat gebeurt echter lang niet altijd. Het CBS zette de cijfers voor 2009 op een rij en toont met harde cijfers aan dat rechters slechts in één op de zes gevallen partneralimentatie toekennen. Dat is minder dan twintig procent van het totale aantal scheidingen. Als het al gebeurt, gaat het in eenderde van de gevallen om relatief lage bedragen van onder de 400 euro per maand. Rechters houden namelijk rekening met de draagkracht van betrokkenen. Als je een hoog inkomen hebt, kan het bedrag oplopen.

CBS cijfers 2009, partneralimentatie.

Rechters kijken in alle gevallen breder dan alleen inkomstenplaatjes. Andere factoren spelen ook mee. Zo besliste een rechter in een bepaalde zaak dat een vrouw in principe alimentatie zou moeten betalen aan haar ex-man, omdat haar inkomen hoger was dan het zijne. De rechter onthief haar echter van die plicht. De man had haar tijdens het huwelijk mishandeld en verloor vanwege zijn agressieve gedrag zijn baan. Onder die omstandigheden vond de rechter het onrechtvaardig dat de man geld zou krijgen van zijn ex.

Ook kunnen rechters aanvragen om verlenging van de partneralimentatie weigeren. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het geval van een redelijk op leeftijd zijnd stel, waarbij de vrouw vanwege het traditionele karakter van het huwelijk 27 jaar lang geen betaald werk had verricht. Na de scheiding zag zij zich in een moeilijke situatie geplaatst. Oud, weinig werkervaring, opleidingwas zwaar achterhaald, geen werkgever zat meer op haar te wachten. Ze vroeg verlenging aan van de partneralimentatie, maar de rechter oordeelde dat zij op eigen benen moest leren staan. De alimentatie eindigde.

Dit zijn belangrijke feiten. De emotionele, vrouwvijandige retoriek versluiert deze feiten echter en maakt een goed inhoudelijk debat kansloos. Onder andere dit commentaar van dagblad Trouw signaleert dit en pleit voor nuancering:

Economische afhankelijkheid van vrouwen hangt sterk samen met hun leeftijd; voor vrouwen op leeftijd kan het lastig zijn werk te vinden. Voor een succesvolle hervorming van de regelingen rond alimentatie is meer maatwerk nodig dan Bontes met zijn opmerking over bankhangende exen lijkt te suggereren.

Maatwerk is ook het toverwoord bij deskundigen, zoals juristen die zich bezig houden met familierecht. Die pleiten al sinds 2006 voor het flexibeler maken van partneralimentatie. Wat er ook gebeurt, na drie jaar zoek je het maar uit, is in hun optiek geen humane manier van doen. Ze pleiten voor het samen opstellen van een plan, waarbij om de zoveel tijd een evaluatie plaats vindt om te bekijken of de alimentatie kan stoppen of nog even door moet lopen:

Zo’n benadering stimuleert alimentatieverzoekers om minder afhankelijk te zijn van de ex-partner en eerder een eigen toekomst op te bouwen. De tijd is rijp voor een herziening van het alimentatiesysteem en de praktijk is gebaat bij een systeem dat gestoeld is op maatwerk.

Maatwerk is ook het motto van kenniscentrum E-quality, dat onderzoek deed naar de economische zelfstandigheid van vrouwen:

E-Quality wordt de laatste dagen vaak gevraagd of we vóór of tégen het voorstel van de PVV zijn om de duur van partneralimentatie na scheiding te verkorten van 12 naar 5 jaar. Onze boodschap is helder: E-Quality is vóór economische zelfstandigheid, maar vijf jaar partneralimentatie is niet voor iedereen genoeg.

Het zou politieke partijen sieren als zij hun weerzin tegen luie vrouwelijke exen in bedwang houden en de feiten tot zich door laten dringen. Dat komt de besluitvorming ten goede. Wie weet leidt het wel tot maatwerk!

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Reacties

 • N. Janssen  On juni 27, 2012 at 4:53 pm

  Je wilt als man geen partneralimentatie betalen? Je wilde wel dat je vrouw onbetaald zorgtaken voor jou deed, zoals huis schoonmaken,baren en voeden dag en nacht, wassen, sorteren en opruimen, koken,boodschapjes doen, strijken, tuin, administratie verzorgen, huisdier verzorgen, naar tandarts en dokter enzv., s avonds en overdag gratis opas zijn op de kinderen, kinderen verzorgen, naar school, clubs, bedjes verschonen, visite regelen, kadoos verzorgen, kerstkaarten versturen, verjaardagen plannen etc.?
  Vrouwen zijn dom als ze zich wegcijferen!!!!. Het wordt achteraf nooit gewaardeerd!Maar er wordt wel gretig gebruik van gemaakt door de carriereman.!!!! Vrouwen van nu, werk full time, verzorg jezelf, en neem geen vent en kind!!!!!!!!!!

 • N. Janssen  On juni 27, 2012 at 4:54 pm

  Mee eens!

 • Jan Verschuren  On september 17, 2013 at 3:29 pm

  Misschien onverstandig om te schrijven, hier in het hol van de leeuw, maar ik vind het erg tendentieuze reacties en geschreeuw allemaal. Partneralimentatie is de enige uitkering in Nederland die 12 jaar lang gegarandeerd en waardevast is zonder dat daar enige verplichting, zoals solliciteren, tegenover staat. De ex kan gewoon 12 jaar lang achterover leunen. Als ik als gescheiden man werkloos wordt (wat nu het geval is) moet ik onmiddelijk aan het solliciteren en eventueel de rechter aantonen dat ik voldoende inspanningen doe om de alimentatie te blijven betalen. Alimentatie die door mijn werkloos-zijn NIET naar beneden bijgesteld wordt. Ik moet maar zien hoe ik me red. Waarom wordt van een vrouw niet een soortgelijke inspanning verwacht? Belegen argumenten als dat de vrouw in het huwelijk onbetaalde arbeid verricht zijn werkelijk te zot voor woorden. Ik zou me schamen om dergelijke argumenten te gebruiken. In mijn situatie was het zo dat mijn ex stopte met werken toen er een kinderwens was en weer parttime aan de slag ging toen de kinderen redelijk zelfstandig schoolgaand waren. Zij beroept zich op haar onbetaalde arbeid, verricht in de huwelijkse jaren en bovendien doet ze het voorkomen alsof ze nu ook niet meer dan parttime zou kunnen werken. Onbetaalde arbeid? Wij hadden een taakverdeling, zoals zovelen, waarbij ik geld verdiende en zij voor de kinderen zorgde en het huishouden deed. Het geld dat ik binnenbracht ging volledig op een gezamenlijke rekening waar we beiden van konden wat we nodig vonden. Ik vermoed dat het in de meeste gevallen zo gaat. Onbetaalde arbeid? Totale flauwekul! Mijn hele verhaal staat op: http://home.hccnet.nl/jan.verschuren/scheiding

 • idamels  On september 17, 2013 at 5:39 pm

  Dag lezers,
  Ah kijk, daar hebben we ‘m weer. Eerst doen alsof je heel moedig bent – hol van de leeuw, misschien onverstandig om iets te zeggen maar kijk mij dat eens dapper doen.
  Stap 2 negatieve waardeoordelen vellen. Tendentieuze reacties en geschreeuw, in dit geval. Verderop in de tekst volgen er meer: belegen argumenten, de ex moet zich schamen
  Stap 3 vijandbeeld schetsen. De ex die 12 jaar lang achterover kan leunen, het luie loeder.
  Stap 4 in het eigen betoog onbedoeld aantonen hoe krom de situatie is. De wc poetsen en de was doen zonder daar zelf geld voor te krijgen, is onbetaalde arbeid. De ex liep alle financiele risico’s bij de traditionele rolverdeling, en dat heeft helaas gevolgen. Die vooral voor vrouwen negatief zijn, maar inderdaad, als man kun je uiteindelijk ook last krijgen van de effecten. Live and learn, zeggen we dan, en dat gaat niet met oogkleppen op.
  Met vriendelijke groeten,
  De Zesde Clan

 • Jan Verschuren  On september 17, 2013 at 6:38 pm

  Zonder meteen in polemieken te vervallen, één reactie:

  Met “Dag lezers” suggereer je een flinke achterban. Niemand die ik vraag had nog van deze blog gehoord, dus ik maak eigenlijk ongewild reclame voor jou. 1) Ik weet van tevoren dat een provocerende reactie ongenuanceerde en ondoordachte meningen oproept, dus een beetje onverstandig is het wel om hier iets te schrijven, dat blijkt wel. Maar dat provocatieve werkt wel, dat blijkt ook. 2) Wat je waardeoordelen noemt, dat zijn het niet allemaal. Even los van het taalkundige aspect: waarom het onbetaalde-arbeid argument belegen is, daar ga ik bij punt 4 wel even op in. 3) Wat geeft jou het recht mij van het creëren van een vijandbeeld te beschuldigen zonder de feitelijke situatie te kennen? Of ga je er vanuit dat ALLE vrouwen ALTIJD gelijk hebben en in hun recht staan ongeacht wat? Misschien IS mijn ex wel lui, daar kun jij niet over oordelen. 4) De WC poetsen en de was doen zonder daarvoor betaald te krijgen? Onzin. Lees mijn stukje nogmaals goed door. Het geld dat ik met werken verdiende ging in de grote pot en was van ons beiden.

  Als ik dat zo lees, dan is dat niet zozeer pro-vrouw geschreven maar meer anti-man. Daar zit meer achter dan de wens voor gelijke behandeling van beide seksen alléén.

 • idamels  On september 17, 2013 at 8:07 pm

  Jan, het punt is dat je precies dezelfde stereotiepe, vrouwvijandige riedel afdraait die talloze andere verongelukte mannen ook afdraaien, en die een genuanceerde discussie ernstig in de weg staan. Dat is waar dit weblog stelling tegen neemt. Je komt met niets nieuws, voegt niks toe. Lees aub ‘about’ en klik even op de link naar de mannenrechten-bingokaart, waar al deze vermoeiende drogredenen keurig op een rijtje zijn gezet. Als je daar toch bent kun je meteen ook op wat andere links klikken. Je aantijging van boehoehoe, mannenhaters: klik in datzelfde stuk op de link naar feminism 101, waar dit ‘argument’ becommentarieerd wordt. Het is een totaal afgezaagd cliché om feministen van mannenhaat te betichten. Echt, we wéten het, miljoenen mannen gingen je voor. Nogmaals, je komt met niets nieuws en herhaalt alleen maar dezelfde seksistische kul die feministen altijd horen als we een netelige kwestie willen behandelen.
  Vriendelijke groeten,
  De Zesde Clan

 • Jan Verschuren  On september 17, 2013 at 9:19 pm

  Nog één reactie dan. Echt mijn laatste.

  Ik vraag mij serieus af wat de achtergrond is van de anti-man teneur bij dit item, misschien wel op de hele site. Het is wat al te gemakkelijk om te schrijven dat ik feministen mannenhaters zou vinden en dat dan als cliché af te doen. Je kent mij niet. Je zit er behoorlijk naast kan ik je zeggen. Als je echt een discussie zou willen kom je met een serieuze reactie in plaats van mijn schrijfsels seksistische kul te noemen.

  Wat jij vrouwvijandige riedel noemt betreft maar één vrouw; mijn ex. Voordat je daar een mening over kunt geven moet je de achtergronden kennen. Zonder dat denken dat je kunt oordelen, alleen maar omdat ik als man met een vrouw (mijn ex) een conflict heb, dát lijkt me seksistische kul.

  Wat mij vooral triggert om te reageren is al die onzin over het verrichten van onbetaalde arbeid door vrouwen in het huwelijk. In mijn geval was dat zeker niet zo en als ik om me heen kijk ben ik geen uitzondering. Een taakverdeling in het huwelijk is vrij normaal. Als de vrouw wil werken en een carrière opbouwen heeft ze daar het volste recht toe. Het geld dat door de één of de ander verdiend wordt is een gezamenlijk inkomen. Dat is mijn mening en daar handel ik naar.

  Een ex die dan na de scheiding denkt dat ze het er 12 jaar lang van kan nemen, daar walg ik van.

 • Anneke Oram-Verschuren  On september 18, 2013 at 5:30 am

  Daar mag je ook echt van walgen Jan, als je echt een feminist bent dan ga je ook ervan uit dat eidereen het zelfde is. Dat vrouwen en manned de zelfde rechten mogen, die ex van jouw is echt geen ‘feminist’ in feite ze vreselijk tegen feministen omdat ze er op rekent dat ze financieel voor ‘gezorg’ word bij een ‘man’ die haar leven niet deelt. Als ze een feminist was zou ze voor haar zelf zorgen en gewoon doorgaan met leven.

  • idamels  On september 18, 2013 at 7:13 am

   Dat is dus het punt: feministen gaan er NIET van uit dat iedereen hetzelfde is. En het gaat er niet om dat je alle ins en outs van ieders persoonlijke scheidingsellende hoeft te kennen. Het gaat erom dat mannen die slecht uit hun scheiding kwamen, in de media en daarbuiten zeer luidruchtig en in respectloze bewoordingen over hun eigen ex tekeer gaan en van daaruit maatregelen eisen die kant noch wal raken. Als je iets over dit patroon schrijft, ben je blijkbaar meteen een mannenhater of zoiets, en grossieren mensen in dooddoeners die zó algemeen opwellen zodra je uets vaags feministisch schrijft, dat mensen daar hele bingokaarten en sites van kunnen maken.
   Ondertussen verlies je de kwestie waar het om gaat uit het oog – iets wat precies de bedoeling is van al die dooddoeners en cliché opmerkingen over feministen en vuige exen. Voor de goede orde: het artikel op dit weblog pleitte voor een genuanceerde discussie over partneralimentatie (je ex neerzetten als uitvreter past daar niet in) en individueel maatwerk, juist zodat recht gedaan kan worden aan de vele verschillende situaties waarin mensen na hun scheiding terecht komen. Daar ging het om. Opvallend hoeveel mensen hier van uit hun dak gaan…
   Vriendelijke groeten,
   De Zesde Clan

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: