Inkomenspolitiek maakt voorkeuren duidelijk

Zelfstandige vrouwen zonder partner hebben in Nederland het nakijken. Vanwege het inkomensbeleid van de regering is hun reële inkomen óf gestagneerd, of zelfs 4% erop achteruit gegaan. Alle andere huishoudtypen gaan er in inkomen juist op vooruit. Dat blijkt uit een doorlichting van het inkomensbeleid van de Nederlandse regering over de periode 2002-2008.

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid liet het eigen beleid doorlichten en publiceerde de resultaten eind oktober. De kern van het verhaal staat op pagina 39 van het rapport. Per huishoudtypen geeft de studie hier de CBS gegevens van de reële inkomensontwikkeling tussen 2002 en 2008. Dan zie je dat zelfs als alles vergelijkbaar is, er een verschil optreedt tussen zelfstandig levende mannen en vrouwen, in het nadeel van vrouwen:

  • alleenstaande man tot 65 jaar: 3% inkomensontwikkeling
  • alleenstaande man ouder dan 65: 9%
  • alleenstaande vrouw tot 65 jaar: 0%
  • alleenstaande vrouw ouder dan 65: 6%
De zelfstandige vrouw heeft alleen baat bij inkomenspolitiek als ze in de categorie senioren valt. Kijkend naar de andere cijfers uit de grafiek op pagina 39 hebben vooral stelletjes en klassieke gezinnen met een kostwinner baat bij het inkomensbeleid van de regering.  De enige uitzondering is de alleenstaande ouder, meestal een moeder, met jonge kinderen. 
 
De inkomensontwikkeling van dit type eenoudergezinnen laat echter een veelzeggend patroon zien. Zolang de kinderen onder de 18 zijn heeft zo’n alleenstaande moeder niets te vrezen. Die krijgt een geheel eigen aanrechtsubsidie van de overheid als ze thuis voor kinderen blijft zorgen.Wordt het eerste kind meerderjarig, dan gaat het inkomen er juist 4% op achteruit. 
 
Werk zoeken heeft alleen zin als het goed betaald is. Een alleenstaande moeder die vier dagen gaan werken op minimumloonniveau krijgt namelijk te maken met een inkomensachteruitgang van 4%. Een soort strafkorting. Dan kun je maar beter een partner vinden, blijkt uit het rapport. Een alleenstaande moeder met kinderen onder de 18, die gaat samenwonen, gaat er in inkomen namelijk bijna 34% op vooruit. 34%…..!
 
De samenstellers van het rapport zijn beleidsambtenaren. Ze houden zich verre van politieke kwesties als ‘wat zegt dit’, of ‘is dit wel eerlijk’. De Zesde Clan is echter volledig onafhankelijk, en wij willen de boodschap achter de macro economische gemiddelden wel even voor u op een rij zetten.  Vrouw, alleenstaand, niet aan voortplanting gedaan? Screw you. Vrouw, alleenstaande moeder, maar in ieder geval één kind is meerderjarig? Je taak zit erop, aan de betaalde arbeid jij. Vrouw, moeder, en kinderen onder de 18? Trouw en je zult welvarend zijn.
Both comments and trackbacks are currently closed.
%d bloggers liken dit: