Armoede concentreert zich rond vrouwen en allochtonen

Mensen met een kleurtje en vrouwen met jonge kinderen lopen van alle soorten groepen het grootste risico om jaren achter elkaar in armoede te leven. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Paren zonder (minderjarige) kinderen staan er het beste voor: als ze al in de problemen komen, weten ze snel weer uit de armoede te komen.

De beste kandidaten voor een welvarend leven: een blank heterostel.

Het SCP volgde een groep huishoudens tussen 2004 en 2007  en keek of huishoudens die destijds rond de armoedegrens schommelden, drie jaar later welvarender waren geworden of niet. De analyse maakt duidelijk wie een groot risico lopen om blijvend in armoede te zitten: alleenstaande moeders, mensen in de bijstand, en mensen met een kleurtje. Die soorten huishoudens overlappen elkaar soms – denk aan de alleenstaande moeder met een uitkering.

Als het gaat om vrouwen, is het beeld als volgt: vrouwen staan vaker aan het hoofd van een eenoudergezin dan mannen, verrichten minder vaak betaalde arbeid, en als ze al een inkomen verwerven zijn mannen in het voordeel omdat die een hoger uurloon krijgen dan vrouwen. Omdat vrouwen gemiddeld langer leven, zijn arme vrouwen oververtegenwoordigd in de hoogste leeftijdscatergoriën. Zij vormen 70% van de langdurig arme senioren. 

Voor vrouwen spelen rolpatronen een belemmerende rol. Ze moeten vaak schipperen als het gaat om de balans tussen zorgtaken en een inkomen verdienen. Het SCP:

Mannen en vrouwen worden van jongs af aan geleerd hoe zij zich dienen te gedragen en worden gecorrigeerd als ze dat niet doen. Deze aangeleerde normen en waarden bepalen niet alleen het rolpatroon van mannen en vrouwen, maar bepalen tevens of zij het geoorloofd achten de zorg voor de kinderen uit te besteden aan derden (zie Portegijs en Keuzenkamp 2008).

Zeker als de kinderen jong zijn, constateert het SCP dat ,,men” meestal vindt dat de moeder bij de kinderen moet blijven. Wie is ”men”? Het SCP legde de onderzochte huishoudens een vragenlijst voor. Bij de stelling dat de vrouw geschikter is voor de opvoeding bleek dat 60% van de mannen het hier mee eens was. Bij de vrouwen daalde dat meteen naar 30%. Verder vonden ongeveer een kwart van de mannen en een kwart van de vrouwen dat mannen het eerste recht hebben op een betaalde baan. Kortom, de oude rolpatronen zijn hardnekkig.

Maar daarnaast moet je ook niet het gezicht van een allochtoon hebben, want dan loop je ook grote risico’s. Het SCP signaleert dat vooral Marokkanen de klos zijn: van hen behoorde 34% tot de huishoudens met een blijvend laag inkomens. Bij het vinden van betaald werk bleek huidskleur/nationaliteit zelfs het grootste obstakel te vormen, belangrijker nog dan die ouderwetse rolpatronen of gezondheid.

Wie komen er dan wel uit de armoede? Deze groep kent ook een duidelijke omschrijving. Autochtone Nederlanders en stelletjes die in de problemen raken, komen daar meestal snel weer uit. Met name paren zonder (minderjarige) kinderen zijn zeer kansrijk. Deze groep vormt slechts 6% van de langdurig armen, en maakt 25% uit van de groep die zich langdurig aan armoede kon onttrekken.

Ook is het van doorslaggevend belang dat je kenmerken vertoont die in trek zijn bij werkgevers. Blank, jong, gezond en al werkervaring? Je hebt zo weer een baan en kunt je met een hoger inkomen uit de armoede werken. Allochtoon, ziek, of te oud? Vergeet het. Toch handig om te weten.

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: